מטרות אתר משאבי הידע

השילוב הגובר של טכנולוגיות המידע והתקשוב, ובראשן האינטרנט, בהוראה ובלמידה במוסדות להשכלה גבוהה בעולם ובארץ, הביא עמו גם מקורות מידע רבים לתמיכה בנושא זה. מיט"ל הקימה  אתר המרכז מקורות מידע העוסקים בלמידה מתוקשבת. האתר מציע מקורות מידע מקוונים הרלוונטיים להיבטים שונים של תחום זה, תוך שימת דגש על עדכניות וסטנדרטים אקדמיים.חדש באתר   עלון מידע
 

   עלון 61  M-learning, יתרונות

   וחסרונות לשימוש בקוד פתוח   
   

  עלון 60 היסטוריה קצרה של ה-

  OER מנקודת מבט משפטית.

      

   עלון  59 קשר בין שימוש בפייסבוק

  והישגים אקדמיים.  

חיפוש מתקדם
הצעת פריט חדש
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 ת.ד. 39513 | meital@mail.iucc.ac.il
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט