הגשת הצעות לקרן המחקר של מיט"ל
*שם משפחה
*שם פרטי
*דואר אלקטרוני
טלפון/נייד
תואר אקדמי
הגשת הצעות (אנא הגישו את ההצעות בהתאם להנחיות ההגשה):
*העלאת קובץ הצעה