פעילות מיט"ל

קרן המחקר של מיט"ל: מטרת הקרן לעודד מחקר מקורי ואיכותי בתחום הלמידה האקדמית של חוקרים ממוסדות אקדמיים החברים במיט"ל, אשר יעמיקו באמצעות מחקר אמפירי את הידע הקיים בתחום שילוב טכנולוגיות מבוססות רשת בתהליכי הוראה ולמידה במערכת ההשכלה הגבוהה.

 

קול קורא טכנולוגי: מטרת הקול קורא לעודד פיתוחים טכנולוגיים וכלים המסייעים ללמידה, בעיקר כלים להפקת חומרים וניהול מערכות לימוד. בפעילויות הפדגוגיות המתנהלות במוסדות להשכלה גבוהה נעשה שימוש רב בכלים טכנולוגיים שונים ומגוונים. חלק מכלים אלו מפותחים ע"י הצוות הטכני של המוסד ובהתאם לצרכים הייחודיים של המוסד בהפקת חומרי למידה. הקרן מסייעת במימון כלים אלו ומציעה את השימוש בהם לכלל חברי מיט"ל.

 

אתר משאבי מידע ללמידה מתוקשבת: אתר המרכז מקורות מידע העוסקים בלמידה מתוקשבת. האתר מציע מקורות מידע מקוונים הרלוונטיים להיבטים שונים של תחום זה, תוך שימת דגש על עדכניות וסטנדרטים אקדמיים.

 

פרסום חודשי של עלון מקוון: על מנת לעדכן את קהילת המשתמשים לגבי מאמרים, אתרים ופריטים אחרים שנוספו למאגר. 

 

פרויקט מאו"ר- מאגר אובייקטי-למידה ברשת: באחרונה הקימה מיט"ל, בשם מחב"א ובשיתוף פעולה עם איגוד האינטרנט הישראלי ומשרד החינוך, את מאו"ר – מאגר ישראלי של אובייקטי למידה ברשת. המאגר הוקם בשיתוף עם MERLOT (מאגר אמריקני מוביל של מטה-דטה לאובייקטי למידה), ומאפשר חיפוש במערכת MERLOT והכנסת מטה-דטה לאובייקטי למידה דרך פורטל בעברית.

 

גיבוש תקן הישראקור: גיבוש הסטנדרט הישראלי לאפיון אובייקטי למידה (ISRACore) נעשה ע"י קבוצת עבודה שבה השתתפו נציגי כל הגופים הפועלים בתחום במדינת ישראל (אקדמיה, חינוך, תעשייה וספקי תוכן).

 

הפעלת שרתים מרכזיים לשימוש המוסדות והסכמי קונסורציום:

שרת High Learn  לשימוש המכללות החברות במיט"ל

שרת Moodle  לאחסון חומרי לימוד לחברי מיט"ל

 

כנס מיט"ל - ארגון כנס ארצי שנתי ללמידה מתוקשבת: הכנס הוא מפגש ארצי רב משתתפים הנערך אחת לשנה באחד המוסדות האקדמיים החברים במיט"ל. הכנס מתמקד בתיאור ההישגים והאתגרים הקיימים בלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה ובסימון כיווני התפתחות בארץ ובעולם.

 

מפגשי קבוצות עבודה של מיט"ל בנושאים שונים:

 • סביבות למידה מתוקשבות- במהלך השנה מתקיימים מספר מפגשים של קבוצות העבודה של מיט"ל בנושאים טכניים ותפעוליים של מערכות ללמידה מתוקשבת: 

   • גיבוש הסכם קונסורציום לתמיכה ושימוש במערכת מוודל במוסדות החברים במיט"ל
   • הסכם קונסורציום עם חברת בריטניקה עבור מוסדות להשכלה גבוהה החברים במיט"ל
 • טכנולוגיות חדשות: כלים טכנולוגים שונים המסייעים להקלטה, שידור ותקשוב שיעורים ברשת. הצגת הטכנולוגיות חושפת את חברי מיט"ל לפיתוחים חדשים בתחום. פיתוחים אלו נבחנים במסגרת פיילוטים משותפים למוסדות ולחברות טכנולוגיות הפועלות בתחום הלמידה המתוקשבת כדוגמת; מערכת להקלטת וידאו ולשידורי פודקסט, הדגמת של מערכות סינכרוניות, מערכת ללמידה מתוקשבת במדיה חברתית וכו'
 • סדנאות מיט"ל: בתחום הלמידה המתוקשבת ובהתאם לדרישת החברים, וידאו, הפקת חומרי לימוד, פדגוגיה, זכויות יוצרים ועוד.
  •  

 

 

חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il