אודות מיט"ל

מיט"ל – מרכז ידע טכנולוגיות למידה – הנה יחידת משנה של מחב"א (מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי). מטרת מיט"ל הנה סיוע למוסדות להשכלה גבוהה בישראל, אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות, בקידום השימוש בטכנולוגיות למידה.
הפעילות הענפה והאינטנסיבית של מיט"ל בנושאי טכנולוגיה, פדגוגיה, תכנים, היבטים משפטיים, תמיכה, הדרכה, מחקר, ועוד – הביאה לקידום משמעותי של עצם השימוש בקורסים מתוקשבים במערכת ההשכלה הגבוהה, ליצירת קבוצות מומחים בין-אוניברסיטאיות, לקביעת נהלי עבודה מסודרים, להקמת צינורות יעילים להחלפת מידע, לעידוד פרוייקטים בעלי חשיבות מערכתית, לשימוש בתשתיות ובכלים משותפים ועוד. למעשה, מיט"ל התעצבה כגוף מוליך מרכזי בארץ בנושא ההוראה המתוקשבת, המושך אליו יותר ויותר מוסדות חינוך ויוזמות רלוונטיות.

חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il