מטרות מיטל ופעולותיה
מטרת מיטל הנה סיוע למוסדות להשכלה גבוהה - אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות - בקידום השימוש בטכנולוגיות למידה. כדי להשיג מטרה זו פועלת מיטל בשלושה מישורים:
סיוע בתחומים פדגוגיים ותפעוליים
הפעלת אתר מידע מרכזי בנושא e-Learning בהשכלה גבוהה, כולל ניהול קבוצות דיון בתחומים הפדגוגיים והתפעוליים.
ארגון כנס שנתי בנושא טכנולוגיות למידה.
קורסים למרכזי התמיכה ולסגל האקדמי, באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות, בנושאים הקשורים לפרויקט התקשוב.
פנייה לגופים אקדמיים הנתמכים ע"י ות"ת ואינם פעילים בתחום – בפרט המכללות האקדמיות - ליצירת מודעות, ייעוץ והדרכה.
שירותים טכניים
שירותי Hosting למוסדות אקדמיים קטנים או מוסדות בתחילת דרכם המעונינים להתנסות בשימוש בטכנולוגיות לימודיות בהיקף קטן.
קורסים לסגלים הטכניים ממרכזי התמיכה.
בחינת טכנולוגיות למידה חדשות או חילופיות ודיווח למוסדות ההשכלה הגבוהה.
תיאומים
הזמנה מרכזית של שירותים - לרכש תוכנות וחומרות, לפעולות הסיוע והשירותים הטכניים.
תיאום ושילוב פעילויות מערכת ההשכלה הגבוהה בתחום זה עם אלו המתקיימות במגזרים אחרים - תעשייה, מערכת החינוך, מערכת הבריאות.
ייצוג מערכת ההשכלה הגבוהה בפני גורמים חיצוניים ופנימיים, עסקיים וציבוריים.
תיאום השקעות בתשתיות.
חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il