הכנס השנתי החמישי של מיט"ל (27.6.07)

הכנס הארצי השנתי החמישי של מיט"ל, "תקשוב בהוראה האקדמית", ע"ש פרופ' נחמיה לבציון התקיים במכון

הטכנולוגי חולון.

בכנס הושם דגש על הצגת פרויקטים שפותחו במסגרת הקול הקורא השני של ות"ת.

חברי הסגל האקדמי וכל המתעניינים בתקשוב ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה בארץ הוזמנו  להשתתף  בכנס.

 הכנס כלל:

§         הרצאות מוזמנות

§         הרצאות בנושא שילוב תקשוב בהוראה אקדמית בישראל

§         תערוכת פוסטרים/מצגות

 

לאתר הכנס

חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il