לימודי יהדות
משנה לשנה גדלה תרומתם של מאגרי משאבי החינוך הפתוחים לנגישות ולאיכות ההשכלה הגבוהה ולציבור בכלל. מאגרים אלה מאפשרים למרצים, מורים ותלמידים במגזרים השונים למצוא חומרי למידה המתאימים לצרכיהם ביתר קלות, תוך שימוש חוזר במשאבים שכבר פותחו ויצירת חומרי לימוד חדשים על בסיס תכנים קיימים.

 

MERLOT מרלו (http://www.merlot.org) הוא מאגר משאבי חינוך בין-לאומי מוביל הפועל גם כקהילת למידה, פתוח לציבור הרחב ומכיל כיום מטה-נתונים לגבי יותר מ-25,000 אובייקטי למידה מקוונים. מאו"ר - מאגר ישראלי לאובייקטי למידה (http://maor.iucc.ac.il) פותח בשיתוף פעולה בין מיט"ל (מרכז ידע טכנולוגיות למידה) לבין מרלו.

 

בקהילות למידה מקוונות אלו, אנו מעודדים שיתוך של שיטות הוראה ופדגוגיות בין אנשי מקצוע העוסקים בהוראה, הלומדים מניסיונם אלה של אלה. במטרה להעצים את הידע הפדגוגי של המרצים בדיסציפלינות השונות, מנהל מרלו יותר מ-22 קהילות דיסציפלינאריות העוסקות בבקרת עמיתים (peer review) של אובייקטי למידה, מרחיבות את מומחיות ההוראה הזמינה לשימוש מחדש ולעיבוד, ומספקות כלים לרישות חברתי לשיתוף פעולה מקצועי ומחקרי של מוסדות ועמיתים לדיסציפלינה.

 

בימים אלו מקדמים מיט"ל ומרלו את פתיחתה של קהילה חדשה במרלו/מאו"ר עבור מדעי היהדות. בין מובילי הקהילה הובלת הקהילה תיעשה על ידי חוקרים במדעי היהדות ממוסדות ישראלים, ובהשתתפות חוקרים מרחבי העולם. קהילה זו למדעי היהדות תאפשר שילוב של מגוון אובייקטי למידה העוסקים בנושאי יהדות ותתרום לבקרת עמיתים של אובייקטים אלו, ובכך תסייע לניצול מיטבי של משאבי למידה אלו עבור קהל המחנכים, התלמידים והחוקרים בארץ ובעולם. אנו צופים כי קהילת למידה זו תצמח ותהיה למקור הבין-לאומי המרכזי של חומרי למידה מקוונים בתחום לימודי היהדות.

 

במטרה לאפשר את הקמת הקהילה, יינקטו הצעדים הבאים:

  • גיוס חברים לועדת היגוי שתכלול אקדמאים מישראל ומהעולם
  • הגדרת תחומי הפעילות של הצוות
  • פיתוח אונטולוגיה לאובייקטים במדעי היהדות - ה"טקסונומיה" של מרלו
  • יצירת בסיס לאוסף המקוון במדעי היהדות וקידום יוזמות לשיתוף חומרי למידה
  • יצירת תהליכי תיקוף (validation) עבור האוסף המקוון
  • אימון החברים בצוות בתהליכי בקרת העמיתים של מרלו
  • פורמליזציה של הקהילה החדשה של מרלו ויצירת ועדת עורכים
  • יצירה והשקה של "פורטל" מדעי היהדות, באנגלית ובעברית
הצעה לרשימת הקטגוריות שישולבו באתר מאו"ר: בעברית, באנגלית.

 

צוות המשימה

ד"ר יגאל לוין

אוניברסיטת בר אילן

 

ד"ר שמחה גולדין

ראש המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן

היסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל-אביב

 

ד"ר אמנון שפירא

המרכז האוניברסיטאי אריאל

 

פרופ' שלומי דולב

אוניברסיטת בן גוריון

ראש מחב"א

פרופ' יהודית בר אילן

ראש המחלקה ללימודי מידע, אוניברסיטת בר אילן

 

ד"ר ענת כהן

אוניברסיטת תל אביב

 

גב' אורה זהבי

ראש תחום מדיה, הספרייה, אוניברסיטת חיפה

 

מר אבי ורשבסקי

ראש תחום חברה ורוח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית

 

 

 

 

 

 

יועצים נוספים

ד"ר סורל רייסמן, מנהל פיתוח טכני במרלו, אוניברסיטת מדינת קליפורניה

גב' ברברה ספרלינג, מנהלת פיתוח טכני במרלו

מר אלי שמואלי, מנהל מיט"ל

 

חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il