שירותי אירוח והתנסות בסביבות למידה

 

שירותי אירוח והתנסות במערכת HighLearn
אחת הפעולות הראשונות שהתקיימה במסגרת הבין-אוניברסיטאית הייתה חתימת הסכם בין חברת "בריטניקה מערכות ידע" לבין מחב"א והאוניברסיטאות לרכישת רשיונות שימוש שנתיים במערכת HighLearn, בתנאים מועדפים.
מערכת HighLearn הינה מערכת א-סינכרונית לניהול קורסים על גבי האינטרנט התומכת בעברית. מידע נוסף על המערכת ניתן למצוא באתר של בריטניקה מערכות ידע. מערכת זו נמצאת בשימוש במרבית האוניברסיטאות בארץ (אונ' תל-אביב, אונ' חיפה, אונ' בר-אילן, אונ' בן-גוריון, האונ' העברית) ובמספר מכללות אקדמאיות (מכללת ספיר, המכללה האקדמית להנדסה בנגב, המכללה האקדמית להנדסה בת"א, המכללה למינהל, מכללת עמק הירדן ומכון מופ"ת), וכן על גבי שרת מרכזי במיט"ל.
כל מוסד אקדמי החבר במיט"ל יכול לקבל שירותי אירוח לצורך התנסות במערכת HighLearn. מיט"ל מאפשרת הפעלה של עד 25 קורסים פעילים לסמסטר. מיט"ל תתמוך במוסדות המעונינים בשירות כזה, הן בייעוץ ראשוני והן בליווי המרצים שירצו להתנסות בכך.


שירותי אירוח והתנסות במערכת Moodle
מערכת Moodle הינה מערכת א-סינכרונית לניהול קורסים על גבי האינטרנט. מידע נוסף על המערכת ניתן למצוא באתר moodle.org. מערכת זו נמצאת בשימוש באוניברסיטאות בארץ ומכללות אקדמאיות ולאחרונה הותקנה על גבי שרת מרכזי במיט"ל.
כל מוסד אקדמי החבר במיט"ל, יכול לקבל שירותי אירוח לצורך התנסות במערכת. מיטל תתמוך במוסדות המעונינים בשירות כזה, הן בייעוץ ראשוני והן בליווי המרצים שירצו להתנסות בכך.
מוסד החבר במיט"ל המעונין בשירות הנ"ל, מתבקש לפנות לאלי שמואלי, מנהל מיט"ל eli@mail.iucc.ac.il.
הסכם Illuminate
מיט"ל מציעה שימוש במערכת סינכרונית Illuminate של חברת BB לשנת הלימודים תשע"ב. השימוש במערכת גמיש ומאפשר למוסדות להשתמש במספר רב של קורסים סינכרוניים. בין השימושים המוצעים; קורסים סינכרוניים, מפגשים חד פעמיים, הדרכות, תמיכה בסטודנטים ועוד.

המערכת כוללת שלוש כיתות Vclass הפועלות בו זמנית ויכולות להכיל עד 50 תלמידים. 

 

מוסדות המבקשים להשתמש במערכת מתבקשים להרשם בטופס המצורף לשימוש במערכת סינכרונית.


חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il