התנסות במערכת סינכרונית - אינטרוויז
הוחלט להפעיל את המודל המוצע במסגרת מיטל, הכולל "מחסנית" של 10 קורסים עבור חברי מיטל, כאשר כל מוסד חבר יכול לנצל בין קורס לשני קורסים, זאת בהתאם לסך כל המשתמשים. יתרות שלא ינוצלו ע"י החברים, יעמדו לרשות מוסדות אחרים על בסיס "כל הקודם זוכה"
הרישיון לשימוש במערכת ניתן לאנשי סגל, מרצים וסטודנטים רשומים של כל המוסדות החברים במיטל ומעונינים להשתמש במערכת.

לפרטים נוספים יש לפנות לאלי שמואלי: eli@mail.iucc.ac.ilחדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il