רישום ליום עיון מתכנתי Moodle
*שם משפחה
*שם פרטי
תואר אקדמי
*דואר אלקטרוני
טלפון
מוסד אקדמי/מקום עבודה