טופס הרשמה לשימוש במערכת הסינכרונית
*שם משפחה
*שם פרטי
*דואר אלקטרוני
טלפון
*מוסד אקדמי\מקום עבודה
*שם הקורס
*יום בשבוע
*שעת המפגש
המפגש הוא קורס שבועי