רשימת פיתוחים ל-Moodle
*שם המוסד (הממלא את הסקר)
יש לסמן את אפשרויות הפיתוח המועדפות
לפירוט ההצעות
המוסד המציע: אוניברסיטת תל-אביב
מנגנון לקבלת סטטיסטיקות שימוש ומחקר ממערכת מודל
המוסדות המציעים: אוניברסיטת בן גוריון; אוניברסיטת חיפה
מנגנון המרה מ-HL למודל
המוסד המציע: מכללת לוינסקי
פורום - כפתור הצג את כל התוכן מבנה הקורס מטלה
עבודה משותפת על טקסטים אלבום תמונות פיתוח הבלוג
אגרון המונחים קבצים בספריית הקבצים
המוסד המציע: מכון טכנולוגי חולון
טבלה מקדמת קורס בסביבת ה-Moodle
המוסד המציע: האוניברסיטה הפתוחה
פיתוח פורום
הערות נוספות