סל טכנולוגיות תשע"ד
*שם ושם משפחה
*דואר אלקטרוני
*טלפון
*מוסד אקדמי
*מעוניין/ת בשימוש בטכנולוגיות הבאות
Lynda Turn It In WalkMe
Sloan-C Moodle High Learn
Elluminate
הערות נוספות