סדנאות לקידום שיתוף חומרי הלמידה ברשת למוסדות

תקציר הסדנאות במוסדות : Why and how to use OER MERLOT /MAOR 


ראשי מרלו וצוות מאו"ר מציעים סדנה המיועדת לסגל האקדמי במערכת ההשכלה הגבוהה. הסדנה תעסוק בשימוש ותרומת החומרים הפתוחים למערכת ההשכלה הגבוהה, החל מאיתורם, ודרך שילובם בקורסים המיועדים לדיסציפלינות שונות, ברמות שונות של הוראה ולמידה. בסדנה יודגמו מקרי בוחן שונים.

מטרת פרויקט מאו"ר בשיתוף מרלו היא לשפר את יעילות ההוראה והלמידה באמצעות הגדלת מספרם ואיכותם של חומרי הלמידה הפתוחים, שעברו שיפוט עמיתים הזמינים ברשת. במערכת מאו"ר המקושרת למרלו כ-38,000 חומרי למידה פתוחים בעברית ובאנגלית המיועדים למערכת ההשכלה הגבוהה, ויותר מ-107,000 חברים רשומים.

פרויקט מאו"ר- מאגר חומרי למידה ברשת

אתר מרלו האמריקאי לחומרי למידה פתוחים

 

להרשמה לסדנה

חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il