חברות מיט"ל ב- Sloan Consortium (רישום באתר)

לרישום באתר Sloan-C עבור חברי מיט"ל:

1. הכנסו ל- http:/sloanconsortium.org/user/register

2. מלאו את פרטיכם ולחצו על Create new account

3. מלאו את פרטי הפרופיל שלכם. שימו לב: בשדה הארגון (organization), הקפידו למלא MEITAL - Inter- University Center for e-Learning (יושלם בהקלדה באופן אוטומאטי). ללא בחירה זו, לא תוכרו כחברי מיט"ל בקונסורציום

4. לחצו על שמירת הטופס

 ניתן לפנות לצוות מיט"ל בכל שאלה בנוגע לחברות בקונסורציום בדוא"ל: meital@mail.iucc.ac.il

חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il