מעבדת טכנולוגיות
מיטל שותפה בפעילות פרויקט הווידאו של מחב"א. הרשת המחב"אית מקשרת את שמונה האוניברסיטאות ומספר מכללות בארץ ובעולם ומאפשרת הפעלת יישומים הדורשים רוחבי פס גבוהים, יכולת זו מאפשרת שילוב ווידאו בקצב גבוה אל כל נקודה בכל אוניברסיטה. קיימות מספר טכנולוגיות ללמידה הדורשות רוחבי פס גבוהים ומציעות סביבת למידה משולבות ווידאו, אודיו ונתונים. טכנולוגיות אלו נבחנות במחב"א ובמיטל במסגרת פרויקט הווידאו.

מטרות פרוייקט הווידאו:
1. לשמש כמרכז ידע בין אוניברסיטאי ליישומי ווידאו-אודיו ושילובם במערכות הלמידה.
2. לשמש פלטפורמה טכנולוגית לניסוי, בחינה ושימוש בטכנולוגיות חדשות בשיתוף המוסדות.
3. הגדרת דרישות והתאמת המערכות לצורכי הלמידה.
במסגרת הפעילות בפרויקט נבחנות טכנולוגיות למידה חדשות בחמישה תחומים מרכזיים:
* שידור חי ברשת, ווידאו קונפרנס ווידאו לפי דרישה
* אחסון והפצת חומרים
* פורמט שידור ותקנים
* הפקת חומרי למידה
* כלים ללימוד שיתופי
הפרויקט מנוהל על ידי אלי שמואלי ,eli@mail.iucc.ac.il, ובחינת הטכנולוגיות הרלוונטיות נעשית בשיתוף עם קבוצת העבודה "טכנולוגיות חדשות" של מיטל.
פרטים נוספים על הפרויקט ניתן לקרוא באתר "ווידאו ברשת" של מחב"א.
במסגרת הפרויקט מעניקה מיטל לחבריה את השירותים הבאים:
1. הפצת מידע עדכני בנושא טכנולוגיות חדשות.
2. ימי עיון וסדנאות בנושא טכנולוגיות חדשות.
3. מתן סיוע טכני ותפעולי לטכנולוגיות הנתמכות ע"י הפרויקט.
4. סיוע בהפקת חומרי למידה.
5. ביצוע ניסויים משותפים.
6. יעוץ ברכישת ציוד.
חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il