שאלון וידאו-קונפרנס
*אילו סוגי מערכות קיימים במוסד? (מערכת חדרי לימוד, ישיבות, כיתות לימוד וכו')
*פרוט המפרט הטכני (סוג מערכת, מרכיבים וסטנדרטים)
*מה השימוש והיקף הפעילות במערכות אלו? (למידה, ישיבות וכד')
*האם קיים Gatekeeper במוסד?
*האם קיים MCU במוסד?
הערות נוספות
*שם המוסד