קבוצת HighLearn
יעדי הקבוצה
קבוצה זו מרכזת את הטיפול במערכת HighLearn. מערכת זו הינה כלי לניהול קורסים על גבי האינטרנט, התומכת בעברית ומותקנת במרבית המוסדות חברי מיטל.
הקבוצה מרכזת לקחים, דרישות חדשות, תקלות ועוד, ופועלת למול חברת "בריטניקה - מערכות ידע" בכל הנוגע לקידום הנושא.

חברי הקבוצה
יהודית רם, אביב אמית, חנה סופר - אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר גילה גוטנברג - אוניברסיטת בר-אילן
יהודה האוזנר - אוניברסיטת בן-גוריון
מיכאל קונג'ה, שי שפילר- אוניברסיטת חיפה
ליאת גרנות, רימון לוי - מכללת ספיר בנגב
נוהר רז, ד"ר מצי אליהו - מכון אקדמי טכנולוגי חולון
שאדי עסקאלה - מכללת אורט בראודה
ד"ר דורית תבור - מכללה להנדסה בנגב
אורלי בטלהיים - האוניברסיטה הפתוחה
יפה בן-דרור - מכללת נתניה
פעילויות אחרונות
אפיון צרכים משותפים בנושא אבטחת מידע
אפיון ל"קונקטור" בין מערכת HighLearn לשרת סיסמאות
רכוז בקשות ודרישות לשיפורים בגירסת 2005
קישור למסמכים רלוונטים (לחברי הקבוצה בלבד)
חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il