קבוצת עניין בנושא עצמי למידה
קבוצת העניין לעצמי למידה (Learning Objects) היא יוזמה משותפת של מיטל, מו"ח – האיגוד הישראלי של מחשבים בחינוך, המינהל למדע וטכנולוגיה במשרד החינוך והתרבות ואיגוד האינטרנט הישראלי .
עצמי למידה הם יחידות קטנות ("אטומים") של חומר למידה מתוקשב. מאמץ בינלאומי מושקע בתקינה לבניית עצמי למידה שיאפשרו שימוש חוזר (reusability) בחומרים, גישה קלה יותר למשאבי למידה ברשת (accessibility), ומעבר תוכן בין מערכות טכנולוגיות שונות (interoperability)
יעדי קבוצת העניין
1. התאמת כללים ותקינה בינלאומית לעברית ולמציאות הישראלית
2. עידוד השימוש בתקינה ע"י מפתחי חומרי למידה מתוקשבים בישראל
3. יצירת מסגרות לשיתוף פעולה בהקמת מנגנוני חיפוש וקישור לחומרי למידה מתוקשבים בישראל
השגת יעדים אלו תאפשר למורים ותלמידים למצוא ביתר קלות חומרי למידה המתאימים לצרכיהם, שימוש חוזר במשאבים שכבר פותחו ללא צורך ב"המצאת הגלגל" מחדש בכל פעם, ויצירת מארג של קישורים סמנטיים בין תכנים שונים.


להרשמה לקבוצת העניין: rimon@makash.ac.il


חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il