השתתפות מיט"ל בפרויקט Minerva
האיחוד האירופאי יזם תהליך לפיתוח מדיניות דיגיטזציה של משאבי המדע והמורשת התרבותית. ישראל התקבלה למסגרת של קבוצת הנציגים הלאומיים (הנקראת NRG לתהליך LUND ) שמנחה את אותו תהליך. משרד המדע והטכנולוגיה יחד עם הסוכנות היהודית התקבלו כשותפים למיזם MINERVA של הנציבות האירופאית. מיט"ל הוזמנה להיות שותפה בתהליך הנ"ל.
ביצוע התכנית בישראל כולל:
1. הפקת דוחות מצב לאומיים.
2. עדכון שוטף של פרופיל מדיניות לאומית בתחום הדיגיטיזציה.
3. איתור מרכזי הצטיינות (Good Practice) ומרכזי מיומנויות (Competence Centers)
4. הפעלת קבוצות עבודה של מומחים מישראל שיפעלו בתיאום עם קבוצות העבודה של MINERVA.
קבוצות העבודה הפעילות בפרויקט Minerva הן:
קבוצה שאחראית על נושא של גילוי תוכן דיגיטלי. הקבוצה התניעה מיזם שמאחד את הגישה לפורטלים למורשת התרבותית של צרפת, איטליה ואנגליה. הקבוצה תתמקד כעת בעיות הכרוכות בבניית תזאורוס(ים) רב-לשוניים.
קבוצה שאחראית על נושא ה- Interoperability. העבודה התמקדה בפרסום הנחיות לתיוג משאבים באמצעות Metadata, הקמת רשמי משאבים והגדרת סכמות. הוקמה גם קבוצת משנה לעניין זכויות יוצרים ופיתוח מודלים עסקיים לתוכן דיגיטלי.
קבוצה המתמקדת בזיהוי צרכים של המשתמשים והבטחת איכות הפורטלים התרבותיים.
קבוצה העוסקת בזיהוי מרכזי הצטיינות ומרכזי מיומנות.
מטרות המומחים הישראליים בקבוצות העבודה:
להגדיר סדר יום ישראלי בעניין דיגיטציה בתחומים השונים.
להשתמש ולהפיץ מסמכים וכלים שפותחו באמצעות המיזם.
להתחבר עם המיזמים והרשתות החדשות שנתמכות במסגרת תכנית המחקר השישית של הנציבות האירופאית.
למפות ולתת ביטוי לצרכים מקומיים.
לזהות, לנתח ולהמליץ על אימוצם של מנגנוני תפעול משותף (Interoperability), Metadata sets, סטנדרטים וטכנולוגיות חדשות.
להלן נציגי מיט"ל בקבוצות העבודה הנ"ל:
אורה זהבי (אונ' חיפה), ד"ר יהודית בר-אילן, רחל קידר (אונ' בר-אילן), חוה מוסטיגמן (האוניברסיטה הפתוחה), נילי אורן (אונ' בן-גוריון), תמי נויטל ,ד"ר סיגל שר (מיט"ל).
הפעילות העיקרית של מיט"ל היא בקבוצת העבודה (WP4) בנושא ה- Interoperability.
חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il