קול קורא להקמת מאגר חומרי למידה
השימוש בטכנולוגית למידה ובראשן האינטרנט במערכת הלימודים האקדמית בישראל הפך למשמעותי והיקפו עולה משנה לשנה. עם הרחבת אפשרויות הטכנולוגיות החלו מרצים רבים להכין ולשלב בקורסים שלהם יישומים להמחשה והעשרת נושאי הלימוד. יישומים אלה כוללים פיתוחים של כלים אינטראקטיביים , לומדות, סימולציות, דגמים תלת-ממדים שונים ועוד.

אנו רואים בפיתוח ובניית כלים שכאלה יכולות העשרה והרחבת אפשרויות הלמידה העומדים במרכז למידה נתמכת מחשב ומבקשים למפות את הפיתוחים והחומרים שהוכנו על ידי מרצים, עוזרי הוראה או סטודנטים. מיפוי והפניה לחומרי עזר ללמידה יכולים לשמש בסיס למאגר חומרי למידה לכלל קהילת המרצים והתלמידים בישראל .

אנו מעונינים להרחיב את אתר משאבי ידע ללמידה מתוקשבת של מיט"ל, המרכז מקורות מידע העוסקים בלמידה מתוקשבת, ולהקים מאגר לחומרי למידה וכלי עזר מקוונים. כתובת האתר - http://www.biu.ac.il/bar-e-learn/meda.html

אנו קוראים לכם להצטרף ליוזמה זו ולסייע לנו בהקמת מאגר כזה. באם פיתחת חומרי העשרה מכל סוג שהוא נשמח אם תוכל להעמיד אותם לצפייה ו/או שימוש לקהילת סגל ההוראה ומפתחי הקורסים במוסדות האקדמיים בישראל. כמובן שזכויות היוצרים ושילוב הפריטים יעשו בהתאם לשימוש הוגן במידע.


לפרטים נוספים ניתן לפנות לד"ר סיגל שר, מנהלת מיט"ל, בכתובת sigal@mail.iucc.ac.il.

חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il