קבוצת עבודה טכנולוגיות חדשות

יעדי הקבוצה

הקבוצה בוחנת טכנולוגיות למידה חדשות שיש בהן עניין משותף לכלל המוסדות, כלים ללמידה שיתופית, כלים לשידור שיעורים ואירועים חיים, כלים להפקת חומרי למידה, כלים לאחזור וניהול שרתי וידאו ומדיה, מאגרים ועוד.

 

פעילות מרכזית:

  • טכנולוגיות חדשות - איתור טכנולוגיות והתאמתן לקידום הפעילות המתוקשבת במוסדות להשכלה גבוהה
  • תכנים - בחינה של כלים ודרכים ליצירת מאגרי חומרים לימודיים, איגוד חומרים קיימים מהארץ ומהעולם, וספריות הדיגיטליות (בשיתוף עם קבוצת מלמ"ד)
  • זכויות יוצרים – נושאי זכויות היוצרים הקשורים לקורסים מתוקשבים ורלוונטיים לפעילות מיט"ל. הקבוצה מרכזת מידע על הנעשה בתחום זכויות היוצרים בארץ ובעולם.
  • תקנים - לימוד ובחינה של הנעשה בעולם בתחום הסטנדרטים ברשת, הן מבחינת יצירת תכנים והן לגבי תקנים המאפשרים שימוש משותף (Interoperability)
ניתן למצוא פרוט נוסף על פעילויות קבוצת העבודה באתר הווידאו של מחב"א.

 

לרשימת חברי הקבוצה

 

חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il