קבוצות עבודה המטפלות בסביבות למידה

קבוצות עבודה סביבות למידה

פעילות הקבוצה מתמקדת באיתור ובחינה של פלטפורמות למידה סינכרונית וא-סינכרונית לצורכי המוסדות, ומשמשת מרכז ידע לשימוש, הדרכה, הטמעה ופיתוח של הפעילות בתחום. בנוסף, מיט"ל מעמידה לרשות מוסדות החינוך באופן מרכזי שתי סביבות למידה א-סינכרוניות - Highlearn ו-Moodle. הקבוצה פועלת לבחינת קבוצות למידה נוספות בנוסף לאלה הקיימות, ולהתעדכנות שוטפת בנעשה בארץ ובעולם בתחום זה.

לכל אחת מהסביבות הנ"ל הוקמה קבוצת עבודה המרכזת את הטיפול במערכת: יישומים אפשריים, לקחים, דרישות חדשות, תקלות ועוד.

 

פעילות מרכזית:

  • סביבת למידה - Highlearn- הקבוצה מקיימת דיונים בנושא השימוש במערכת והפעילות במוסדות ומרכזת את הטיפול בפלטפורמת Highlearn על ידי ריכוז לקחים, הגדרת הדרישות נוספות, פיתוחים, טיפול בתקלות ועוד. הקבוצה פועלת מול חברת בריטניקה - מערכות ידע בכל הנוגע לקידום הנושא.
  • סביבת למידה Moodle- הקבוצה בוחנת את האפשרויות השונות לשיתופי פעולה והעברת המידע בין המוסדות, ומקיימת דיונים בנושאי יכולות השונות והדרכים לקדם את השימוש במערכת. הפעילות מתמקדת בצרכים השונים של המוסדות והקמת מרכז ידע משותף לקידום השימוש במערכת, תמיכה, הטמעה ופיתוח של תוספים למערכת הליבה.
  • קבוצת סביבות סינכרוניות- בחינה של הצורך בכלי סינכרוני ואיתור כלים מתאימים הקיימים בשוק, המאפשרים שימוש במערכת סינכרונית למוסדות החברים במיט"ל.

לרשימת חברי הקבוצה

 

 

קישור למסמכים רלוונטיים (לחברי קבוצת Highlearn בלבד)

 

קישור למסמכים רלוונטיים (לחברי קבוצת Moodle בלבד)


 

חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il