קבוצות עבודה "סביבות למידה נוספות"
יעדי הקבוצה
קבוצה זו פועלת לבחינה של סביבות למידה נוספות ל- HighLearn ולהתעדכנות שוטפת בנעשה בארץ ובעולם בתחום זה.
חברי הקבוצה
משה ברק – טכניון, מוביל הקבוצה
ראובן אביב, אורלי בטלהיים – האוניברסיטה הפתוחה
יהודית רם – אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר גילה קורץ, ד"ר אריאל פרנק – אונ' בר-אילן
יהודה האוזנר – אונ' בן-גוריון
מיכאל קונג'ה, מרים רוטנשטיין – אונ' חיפה
רימון לוי – מכללת ספיר
אלי שמואלי – מחב"א
פעילויות אחרונות
סקירה של סביבות הלמידה הקיימות במוסדות אקדמיים שונים בארץ.
קביעת קריטריונים לבחינת סביבות למידה נוספות.
הקמת ועדה מיוחדת של הקבוצה לבחינת אפשרות של העמדת סביבת למידה חלופית (נוספת ל- HighLearn) על שרת מרכזי לשימוש כל מוסדות חברי מיטל.
קישור למסמכים רלוונטים (לחברי הקבוצה בלבד).
חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il