קבוצת עבודה פדגוגיה

יעדי הקבוצה

יעדיה של קבוצת העבודה פדגוגיה הם החלפת דעות, שיתוף בידע וגיבוש עקרונות מנחים הנוגעים לתהליכים הפדגוגים של הלמידה המתוקשבת ושיתוף הסגל האקדמי בפעילות להוראה מתוקשבת. בנוסף, הקבוצה תפעל לקידום מחקר בתחומים הקשורים לטכנולוגיות למידה והערכת סביבות למידה מתוקשבות.

 

לרשימת חברי הקבוצה

 

קישור למסמכים רלוונטים (לחברי הקבוצה בלבד)

חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il