קבוצות עבודה במיטל
עיקר פעילות מיטל באה לידי ביטוי בפעילות קבוצות העבודה שלה. בקבוצות העבודה פעילים נציגים מהמוסדות השונים וביניהם חברי מרכזי התמיכה ומומחים בנושאים שונים. להלן פרוט קבוצות העבודה:
קבוצת HighLearn
קבוצה זו מרכזת את הטיפול ב- HighLearn (לקחים, דרישות חדשות, תקלות ועוד) ותפעול למול חברת "בריטניקה - מערכות ידע" בכל הנוגע לקידום הנושא.

למסמכים
קבוצת פדגוגיה ופיתוח סגל
קבוצה זו פועלת להטמעת טכנולוגיות למידה בהוראה ובלמידה, באמצעים כמו: פתוח מאגרי חומרי למידה, יצירת תבניות ופתוח קורסים לסגל האקדמי ולמרכזי התמיכה בנושאים פדגוגיים, ארגוניים וטכניים הקשורים בנושא.


קבוצת סביבות למידה נוספות/חדשות
קבוצה זו פועלת לבחינה של סביבות למידה נוספות ל- HighLearn ולהתעדכנות שוטפת בנעשה בארץ ובעולם בתחום זה.
חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il