קבוצות העבודה של מיט"ל

קבוצות העבודה של מיט"ל מקדמות נושאים הקשורים לשילוב טכנולוגיות למידה במערכת ההשכלה הגבוהה, וביניהם: טכנולוגיות חדשות, פדגוגיה, תכנים, היבטים משפטיים, תמיכה, הדרכה ומחקר. הפעילות בקבוצות העבודה הביאה ליצירת קבוצות מומחים בין-אוניברסיטאיים, לקביעת נהלי עבודה והחלטה מסודרים בהקשר לתקשוב המערכת, להקמת צינורות יעילים להחלפת מידע, ועוד.

קבוצת עבודה פדגוגיה

פעילותה של קבוצת העבודה פדגוגיה הינה החלפת דעות, שיתוף בידע וגיבוש עקרונות מנחים הנוגעים לתהליכים הפדגוגים של הלמידה המתוקשבת ושיתוף הסגל האקדמי בפעילות להוראה מתוקשבת. בנוסף, הקבוצה תפעל לקידום מחקר בתחומים הקשורים לטכנולוגיות למידה והערכת סביבות למידה מתוקשבות.

קבוצת עבודה טכנולוגיות חדשות

הקבוצה בוחנת טכנולוגיות למידה חדשות שיש בהן עניין משותף לכלל המוסדות, כלים ללמידה שיתופית, כלים לשידור שיעורים ואירועים חיים, כלים להפקת חומרי למידה, כלים לאחזור וניהול שרתי וידאו ומדיה, מאגרים ועוד. בנוסף, הקבוצה עוסקת בנושא תכנים, זכויות יוצרים ותקנים. .

 

קבוצות עבודה סביבות למידה

פעילות הקבוצה מתמקדת באיתור ובחינה של פלטפורמות למידה סינכרונית וא-סינכרונית לצורכי המוסדות, ומשמשת מרכז ידע לשימוש, הדרכה, הטמעה ופיתוח של הפעילות בתחום. בנוסף, מיט"ל מעמידה לרשות מוסדות החינוך באופן מרכזי שתי סביבות למידה א-סינכרוניות- Highlearn וMoodle. הקבוצה פועלת לבחינת קבוצות למידה נוספות בנוסף לאלה הקיימות, ולהתעדכנות שוטפת בנעשה בארץ ובעולם בתחום זה.

חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il