אמנת מחויבות לתקן הישראקור

הקדמה

בימים אלו פרסמו מחב"א (מרכז החישובים הבין-אוניברסיטאי) ואיגוד האינטרנט הישראלי את הסטנדרט הישראלי ISRACore  (ישראקור) לאפיון והגדרה של אובייקטי למידה.

הישראקור מספק שפה משותפת ואחידה לכל הגופים הפועלים בתחומי התוכן הדיגיטלי במדינת ישראל (אקדמיה, חינוך, תעשייה וספקי תוכן). השימוש בסטנדרט יאפשר ניהול ידע, שיתוף, יצירת תוכן, פיתוח וחיפוש מושכל של עצמי למידה בישראל וכן בניית מאגר לאומי משותף של אובייקטי למידה.

 

סטנדרט ה- ISRACore (ישראקור)

הישראקור הינו סטנדרט ישראלי לאפיון אובייקטי למידה. סטנדרט זה הוגדר ע"י קבוצת עבודה שבה מיוצגים גופים רבים הפועלים בתחום במדינת ישראל (אקדמיה, חינוך, תעשייה וספקי תוכן). הישראקור מתבסס על ה-  (Learning Object Metadata) LOM, המקובל באירופה עבור מטה-נתונים לאובייקטי למידה.

הסטנדרט מגדיר מידע על האובייקט לפי פרמטרים רבים, כגון: הגדרת שדות לחיפוש, אוצר מילים לאפיון האובייקט (thesaurus), אפשרות להוספה, תיקון מידע לאחר יצירת האובייקט ועוד. חלקים נוספים של הסטנדרט מגדירים את מעטפת המידע. הפרמטרים שמציע סטנדרט הישראקור מסייעים באיתור, הערכה ושיתוף משאב הלמידה.

 

פרוט השדות

הסטנדרט הישראלי ישראקור מגדיר שישה עשר אלמנטי ליבה(core elements)  שהם חובה, חלקם יסופקו  באופן אוטומטי ע"י המערכת, ועוד שלושה עשר אלמנטים מומלצים.

 

אלמנטים שהם חובה:

שם אובייקט הלמידה; מספר זיהוי ייחודי; שפה/ות; שם היוצר/ים; תפקידם בהקשר לאובייקט הלמידה; השתייכות מוסדית; פרטי יוצרהמטה-נתונים ותאריך הכנסת המידע; מיקום האובייקט ב- web (URL); פורמט; סוג האובייקט (כגון סימולציהתרגילהרצאה בקורס); עלות השימוש; מגבלות הקשורות לזכויות יוצרים; שם המילון המבוקראו התזאורוס לפיו ממופתח הפריט; ומילות מפתח.

האלמנטים המומלצים כוללים, בין השאר, תיאור ואפשרות של הוספת מילות מפתח חופשיות.

 

אימוץ הסטנדרט הישראלי ישראקור על ידי גופים רבים העוסקים בפתוח חומרי למידה יסייע ליצירת שפה משותפת בין המאגרים השונים בארץ ובעולם, ובכך ירחיב את מגוון החומרים העומדים לרשות המשתמשים במסגרות השונות. בנוסף, השימוש בסטנדרט יאפשר למשתמשים במגזרים השונים למצוא ביתר קלות חומרי למידה המתאימים לצרכיהם, תוך שימוש חוזר במשאבים שכבר פותחו.

אנו פונים לכל הגופים העוסקים בפתוח אובייקטי למידה ומבקשים את שיתוף הפעולה באימוץ הישראקור. המוסדות והארגונים שיצטרפו יוצגו באתר הפרוייקט ויהיו הראשונים לשימוש במאגר הלאומי.

 

מידע נוסף ומידע על שינויים עתידיים

החותמים על האמנה יקבלו מעת לעת מידע ועדכונים לתקן הישראקור, במידה ויהיו כאלו, ויהיו רשאים להציע שינויים ו/או תוספות. קבוצת העבודה תפעל לקדם שיתופי פעולה בין-ארגוניים, העברת מידע בין הגופים החתומים על האמנה והגברת השימוש באוביקטי למידה בהתאם לתקן הישראקור. 

 

על החותמים

יש לחתום על אמנת הישראקור בשם הארגון או החברה על-ידי נציג המוסמך לחתימה על מסמכים מסוג זה, ולספק את האינפורמציה הנדרשת בטופס במלואה. החותמים מתחייבים לאמץ את תקן הישראקור ולהשתמש בו ככל הניתן ביחס לתכנים ושירותים הקשורים ללמידה.  

 

הערות סיכום

האמנה פתוחה לחתימה לכל ארגון, חברה או אדם המבקשים לאמץ את תקן ישראקור, ומשקפת את הכרת החותמים בחשיבותו של תקן ישראלי למטה-נתונים של חומרי למידה. חותמים על האמנה יוכלו לחזור בהם מחתימתם בכל עת.

 

תאריך פתיחת האמנה הוא ה- 1 מרץ, 2009, אך היא תישאר פתוחה לחתימות עתידיות. את פירוט סטנדרט הישראקור ניתן למצוא כאן.

 

אני, החתום/ה מטה, מצהיר/ה בזאת על נכונותנו לאמץ את תקן הישראקור כסטנדרט למטה-נתונים עבור אובייקטי למידה, ולהרחיב את השימוש בו ככל הניתן.

 

חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il