תמיכת ות"ת בקידום יישומי טכנולוגיות למידה

שילוב טכנולוגיות המידע והתקשורת ובראשן האינטרנט בתהליכי ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם מתפתח בשנים האחרונות בקצב הולך וגובר. דחיפה משמעותית לתהליך זה ניתנה בישראל ע"י ות"ת (הועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה) באמצעות הקול הקורא שפורסם בשנת 1999. בקול הקורא הציבה ות"ת אתגר בפני מערכת ההשכלה הגבוהה לפתח וליישם תוכניות אב לשיפור והגמשה של איכות ההוראה באמצעות השימוש בטכנולוגיות למידה חדשניות תוך שימוש יעיל יותר בתשומות ההוראה.

הקול-הקורא הראשון שפורסם על-ידי ועדת התקשוב של ות"ת יצא לדרכו בתחילת שנת הלימודים תשס"א ויושם בהצלחה ב - 6 אוניברסיטאות, 2 מכללות ועוד 4 מכללות למורים. מוסדות אלו הפעילו מתשס"א עד תשס"ג פרויקטים מוסדיים ליישום טכנולוגיות למידה, אשר זכו לביקוש רב בקרב אנשי הסגל ולשביעות רצון אצל הסטודנטים. אין ספק, כי ות"ת במקרה זה שימש כזרז משמעותי ליישום טכנולוגיות למידה במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. ואלו מקצת מן ההישגים של הקול הקורא הראשון:
כל האוניברסיטאות וחלק מהמכללות הגדילו באופן משמעותי את היקף הקורסים שבהם נעשה שימוש באינטרנט לצורך הוראה.
בתום הפרויקט (תשס"ג), יותר מ- 90,000 סטודנטים למדו בקורסים מתוקשבים באוניברסיטאות בישראל.
במרבית המוסדות הוקמו מרכזי תמיכה המסייעים לסגל האקדמי בהדרכה ראשונית, ובתמיכה ובלווי פדגוגי.
מוסדות שלא זכו בקול הקורא נצלו את ההזדמנות והצטרפו למהלך.
נוצר שיתוף פעולה בין-מוסדי באמצעות מיטל, הפועלת במסגרת מחב"א.
לאור ההצלחה הרבה של הקול הקורא הראשון, החליטה ועדת התקשוב של ות"ת לצאת בקול-קורא נוסף בתחום זה. הקול-קורא השני נועד לתת מענה למיצוי המהלך שהוחל בו עם הקול-קורא הראשון. המטרות העיקריות של הקול הקורא השני הנן:
קידום יישומים של טכנולוגיות למידה המשלבים פוטנציאל לשיפור איכות הלמידה יחד עם עלות-תועלת (הקטנת עלויות ההוראה השוליות בהשוואה להוראה הרגילה).
עידוד השימוש בחומרים שפותחו על-ידי מוסדות אחרים.
חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il