הערכת הקול הקורא השני של ות"ת
לקידום יישומי טכנולוגיות למידה
(תקשוב ההוראה)
סוגי הפרויקטים:

סוג

תיאור

קורס מקוון מלא

קורס הנלמד מרחוק. ניתן לגשת לאתר הקורס מכל מחשב המחובר לאינטרנט ובכל זמן ולא נדרשת נוכחות פיזית במיקום מסוים. אתר הקורס כולל: הרצאות מוקלטות, תמיכת מרצה בקבוצות דיון וחומרי למידה רלבנטיים.

אתר מלווה קורס

אתר המכיל את חומרי הלמידה וחומרים רלבנטיים לקורס כתוספת לקורס המועבר פנים אל פנים בקמפוס.

מעבדה

התנסות במעבדה וירטואלית אשר מאפשרת הרחבת היקף החומר הנלמד והתנסות ללא הגבלת תדירות, מקום וזמן.

מעבדה – חקר מקרה

התבוננות בהתנהגות של אנשים במצבים שונים או בראיונות ללא הגבלת תדירות, מקום וזמן האירוע.

תרגול

סביבת למידה הכוללת תרגול אינטראקטיבי (תרגילים ומשובים). מאפשר לחסוך בחלק המעשי (שעות תרגול ובדיקת תרגילים) של הקורס.

מערכת

סביבה אינטרנטית המתמקדת בהיבט מסוים של ההוראה המתוקשבת, שניתן להשתמש בו בכל תחומי התוכן לפיתוח והפעלה של פעילויות אינטראקטיביות מתוקשבות.

לומדה

סביבת מתוקשבת ללימוד עצמי בתחום תוכן מוגדר הכוללת שיעורים ותרגול.

מאגר מידע

סביבה אינטרנטית המרכזת מידע בתחום תוכן.

אוניברסיטת בן-גוריון

קורס/פרויקט (שת"פ)

סוג

אמנות קדמונית, עתיקה וקלאסית

אתר מלווה קורס

אנליזה מתקדמת

תרגול

גרפיקה ממוחשבת

קורס מקוון מלא

היסטולוגיה

אתר מלווה קורס

הכרת תוכנת Matlab

קורס מקוון מלא

התרבות החזותית של ימי הביניים

אתר מלווה קורס

כלים לעבודת ידע (מכללת ספיר)

קורס מקוון מלא

מבוא לגיאואינפורמטיקה ומבוא למערכות מידע גיאוגרפי - ממ"ג (אוניברסיטת בן-גוריון)

תרגול

מעבדת מיקרו מחשבים

קורס מקוון מלא 

מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים

אתר מלווה קורס

מערכות בריאות בעולם

קורס מקוון מלא

ניתוח ועיצוב תוכנה (מונחה עצמים)

אתר מלווה קורס 

פיסיקה 1 (מכללת סמי שמעון)

קורס מקוון מלא

פסיכולוגיה ניסויית (מכללת אחווה)

אתר מלווה קורס 

פסיכולוגיה של השואה (האוניברסיטה הפתוחה)

קורס מקוון מלא

קרח, אש ומטר של ברזל - תמורות בהיסטוריה של כדור הארץ

קורס מקוון מלא

רגרסיה ותכנון ניסויים

אתר מלווה קורס 

שיטות כמותיות

תרגול

אוניברסיטת תל-אביב

קורס/פרויקט (שת"פ)

סוג

הערכה ושיקום של כישורי נהיגה

חקר מקרה

טכנולוגיה שיקומית (מכון טכנולוגי חולון)

חקר מקרה

מבוא לביולוגיה של התא

תרגול

מבוא לגיאואינפורמטיקה ומבוא למערכות מידע גיאוגרפי - ממ"ג (אוניברסיטת בן-גוריון)

תרגול

מבוא למדעי הצמח – מעבדה באנטומיה של צמחים

מעבדה

מבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית

אתר מלווה קורס

מעבדה לתכנון ויצור בעזרת מחשב

מעבדה

ניהול השיווק (האוניברסיטה הפתוחה)

קורס מקוון מלא

סטטיסטיקה לכלכלנים ב'

קורס מקוון מלא

סטטיסטיקה לפסיכולוגים

אתר מלווה קורס

פסיכולוגיה פיסיולוגית א'  

אתר מלווה קורס

קלרקשיפ ברפואת המשפחה

חקר מקרה

תוכנה 1

מנגנון להגשת מטלות

אוניברסיטת חיפה

האוניברסיטה הפתוחה

קורס/פרויקט (שת"פ)

סוג

אוטומטים ושפות פורמאליות (מכון טכנולוגי חולון)

לומדה

ניהול השיווק (אוניברסיטת תל-אביב)

קורס מקוון מלא

פסיכולוגיה של השואה (אוניברסיטת בן-גוריון)

קורס מקוון מלא

טכניון

קורס/פרויקט (שת"פ)

סוג

מעבדה לסימולציה בהנדסת תהליכים

אתר מלווה קורס

תיכון וניתוח תהליכים מ'

אתר מלווה קורס

תיכון מפעלים מ'

אתר מלווה קורס

מכון טכנולוגי חולון

קורס/פרויקט (שת"פ)

סוג

אוטומטים ושפות פורמאליות (האוניברסיטה הפתוחה)

לומדה

אוריינות חזותית

אתר מלווה קורס

טכנולוגיה שיקומית (אוניברסיטת תל-אביב(

מאגר מידע - חקר מקרה

שיתופון

מערכת

המכללה האקדמית אחוה

קורס/פרויקט (שת"פ)

סוג

פסיכולוגיה ניסויית (אוניברסיטת בן-גוריון)

אתר מלווה קורס 

המכללה האקדמית יהודה ושומרון (אריאל)

קורס/פרויקט (שת"פ)

סוג

התנסות אמפירית בארגונומיה ובהנדסת אנוש

אתר מלווה קורס 

חדו"א 1

אתר מלווה קורס 

משוואות דיפרנציאליות

אתר מלווה קורס 

מתמטיקה לכלכלנים

אתר מלווה קורס 

המכללה האקדמית להנדסה - אורט בראודה

קורס/פרויקט (שת"פ)

סוג

חדו"א 1, 2

אתר מלווה קורס

כימיה כללית ואנליטית

אתר מלווה קורס

פיסיקה 1

אתר מלווה קורס

פיסיקה 2

אתר מלווה קורס

פיסיקה 3

אתר מלווה קורס

המכללה האקדמית להנדסה – סמי שמעון

קורס/פרויקט (שת"פ)

סוג

פיסיקה 1 (אוניברסיטת בן-גוריון)

קורס מקוון מלא

מכללת ספיר

קורס/פרויקט (שת"פ)

סוג

כלים לעבודת ידע (אוניברסיטת בן-גוריון)

קורס מקוון מלא

שנקר - בי"ס גבוה להנדסה ולעיצוב

קורס/פרויקט (שת"פ)

סוג

חדו"א 1 מוגבר

אתר מלווה קורס

חדו"א 2 מוגבר

אתר מלווה קורס

המכללה האקדמית תל-חי

קורס/פרויקט (שת"פ)

סוג

אנגלית

לומדה

חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il