הערכת הקול הקורא השני של ות"ת
לקידום יישומי טכנולוגיות למידה
(תקשוב ההוראה)

כמענה לקול-קורא 2, בוצעו 56 פרויקטים ב- 13 מוסדות שונים בתמיכת ות"ת.

 

מידע אודות הפרויקטים:

·               לפי מוסדות

·               לפי סוג פרויקט

·               לפי תחום תוכן

חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il