לומדות שפותחו במימון מיט"ל

מתקציב הפיתוח של מיט"ל מומן פיתוח של מספר לומדות. הלומדות אופיינו במשותף ע"י צוותים מקצועיים של מוסדות חברי מיט"ל. הלומדות עומדות לרשות חברי מיט"ל בלבד (הכניסה בשם משתמש וסיסמה).
לומדה אינטראקטיבית לאורינות מידע
הלומדה פותחה ע"י הספריה של אוניברסיטת חיפה. הלומדה מכשירה לעשות שימוש נכון במשאבי הספרייה ומורכבת ממספר יחידות בסיסיות: הכרה והבנה של מושגי יסוד באוריינות מידע (קרי: תזאורוס, שפה חופשית וכו'), הכרת סוגי המידע והערכתם, השלבים בתהליך איתור המידע, ארגון החומר, ועוד.
לכניסה ללומדה
לומדה להקניית מיומנויות שימוש בתכנת "אלף 500"
הלומדה פותחה ע"י חברת Cinabu (שפתחה גם את המנשקים ל"אלף 500") . הלומדה מדריכה ומתרגלת את אוכלוסיות המשתמשים השונות על מנת לשפר את מיומנות השימוש בקטלוג הספרייה.
לכניסה ללומדה
לומדה לכתיבת עבודות סמינריוניות
הלומדה פותחה ע"י מרכז שה"ם (המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק) והיחידה להדרכה בלמידה באוניברסיטה הפתוחה. הלומדה מקנה את המיומנויות הנדרשות לביצוע השלבים של כתיבה ועיבוד החומר בדרך לכתיבת עבודה סמינריונית החל משלב ההיכרות עם התחום ועד לשלב הסופי של עריכה והערכה.
לכניסה ללומדה
מודולות לקורסי אנגלית למתקדמים
הפתוח נעשה במשותף ע"י ארבע אוניברסיטאות: ת"א, בר-אילן, חיפה והעברית. בפרויקט פותחו יחידות לימוד שכוללות טכסטים ומולטימדיה, קישורים, משימות אינטראקטיביות, העשרת אוצר מילים, ומשימות תקשורתיות שונות. יחידות הלימוד הם מ- 8 תחומי דעת שונים.
לכניסה לאתר הקורס
חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il