מאגר חומרי למידה

רקע ומטרת הפרוייקט

 

לאור הפיתוח האינטנסיבי של עזרי הוראה מקוונים בארץ, חברו יחד איגוד האינטרנט הישראלי ומחב"א (מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי), להקמת מאגר חומרי למידה מתוקשבים. הקמת מאגר מרכזי תאפשר למרצים, מורים ותלמידים במגזרים השונים למצוא חומרי למידה המתאימים לצרכיהם ביתר קלות, תוך שימוש חוזר במשאבים שכבר פותחו ויצירת חומרי לימוד חדשים על בסיס תכנים קיימים. השימוש במאגר יאפשר לבנות ביתר קלות מערכי שיעור מגוונים, המשלבים חומרי למידה שונים המותאמים לצורכי הלמידה.

 

מאגר חומרי הלמידה יכלול בשלב הראשון את הפרויקטים שפותחו במסגרת הקול קורא השני של ות"ת: "יישום טכנולוגיות למידה במוסדות להשכלה גבוהה", חומרים אלו ואחרים יהיו זמינים במאגר, לאחר קיטלוג, בדיקה והערכת עמיתים (peer review).

 

פרויקט להקמת מאגר חומרי למידה

תכולת המאגר

 

מאגר חומרי הלמידה יכלול שלושה מרכיבים מרכזיים:

  • מאגרי מידע מבוזרים, המכילים אובייקטים ברמות שונות, כולל קורסים ושיעורים שלמים, מצגות, סימולציות, אתרי אינטרנט, קטעי וידאו/אודיו, בלוגים, ויקי, תרגולים ומטלות וכו'.
  • בסיס נתונים מרכזי, המכיל מטה-דטה אודות אובייקטי למידה. מידע זה יאפיין את חומר הלימוד (אובייקט) ויאפשר גישה למספר רב של מאגרים, פורטלים ומשאבי למידה בקלות וביעילות.
  • חומרים שיתבססו על שליחה יזומה (free submission) של  גורמים רבים ככל האפשר (מורים ומתרגלים ממגוון מוסדות), ויעברו ביקורת.

ישראקור (ISRACore)

 

הקמת מאגר חומרי למידה לאומי מצריכה גיבוש עקרונות לאיפיון ולהגדרת סטנדרט ישראלי של המטה-דטה לאובייקטי למידה, בשאיפה שהגדרה זו תסייע ביצירת שפה משותפת ואחידה של כל הגופים הפועלים בתחום במדינת ישראל (אקדמיה, חינוך, תעשייה וספקי תוכן). קבוצת העבודה, שבה מיוצגים  מחב"א, איגוד האינטרנט הישראלי ומשרד החינוך, הגדירה את הסטנדרט הישראלי לאפיון אובייקטי למידה - ISRACore. סטנדרט זה מתבסס על ה-  LOM (Learning Object Metadata),המקובל באירופה עבור מטה-דטה לאובייקטי למידה. אימוץ הסטנדרט הישראלי ISRACore ע"י הגופים הפועלים בתחום, ובראשם שלושת הגופים הנ"ל, יסייע ליצירת שפה משותפת בין המאגרים השונים בארץ ובעולם, ובכך ירחיב את מגוון החומרים העומדים לרשות המשתמשים במסגרות השונות. בנוסף, השימוש בסטנדרט יאפשר למשתמשים במגזרים השונים למצוא ביתר קלות חומרי למידה המתאימים לצרכיהם, תוך שימוש חוזר במשאבים שכבר פותחו ויצירת חומרי לימוד חדשים על בסיס תכנים קיימים.

 

על הישראקור
אמנת מחוייבות לתקן הישראקור
רשימת הגופים החתומים על אמנת הישראקור
חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il