קרן המחקר 2002
בשנת 2002 הוגשו לקרן המחקר של מיטל 17 בקשות. בתהליך השיפוט השתתפו עשרה שופטים מאוניברסיטאות שונות בארץ.
להלן מצבת השופטים:
ד"ר רפי נחמיאס – אוניברסיטת תל-אביב, יו"ר ועדת השיפוט
ד"ר ברוך אופיר – אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' בת-שבע איילון – מכון וייצמן
פרופ' רות בייט-מרום – האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' עזי ברק – אוניברסיטת חיפה, יו"ר מיטל
פרופ' דוד חן – אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' זמירה מברך – אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר דוד מיודסר – אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' שיזף רפאלי – אוניברסיטת חיפה
פרופ' דב תאני – אוניברסיטת בר-אילן
כל הצעה נקראה ע"י שני שופטים שאינם מן המוסד האקדמי ממנו נשלחה. כל שופט העניק ציון להצעה על פי הקריטריונים שהוצגו בקול הקורא (באמצעות טופס שהועבר להם). על פי ההחלטה שהתקבלה במיט"ל השיפוט היה עיוור לשני הצדדים (מגיש ההצעה אינו יודע מי השופט, ובפני השופט לא הוצג מי הגיש את ההצעה).


ההצעות הזוכות (ע"פ א-ב של מגישי ההצעה)
צריכת תקשורת בפורומים על ידי סטודנטים באתרי קורסים אקדמיים באינטרנט -
מיכל טיקוצ'ינסקי וד"ר רפי נחמיאס, ביה"ס לחינוך, אונ' ת"א.

תהליך ההטמעה של שילוב הרשת בהוראה אקדמית
טל סופר וד"ר רפי נחמיאס, ביה"ס לחינוך, אונ' ת"א.

הערכת בדיקת מטלות מתוקשבות של סטודנטים להנדסה כאמצעי לשיפור הלמידה
ד"ר דוד פונדק וד"ר שמריהו רוזנר, מכללת אורט בראודה.

צריכת תכנים על ידי סטודנטים באתרי קורסים אקדמיים באינטרנט
לימור שגב וד"ר רפי נחמיאס, ביה"ס לחינוך , אונ' ת"א.

היבטים פדגוגים בשילוב האינטרנט בהוראת קורסים אקדמיים
ענת שמלא וד"ר רפי נחמיאס, ביה"ס לחינוך, אונ' ת"א.
QSIA - Online Collaborative Learning and Management of Knowledge Items
Prof. Sheizaf Rafaeli, Miri Barak, Yuval Dan-Gur and Eran Toch, Center for the Study of the Information Society, University of Haifa.
חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il