קרן המחקר 2003
בשנת 2003 הוגשו לקרן המחקר של מיטל 23 בקשות. בתהליך השיפוט השתתפו 11 שופטים מאוניברסיטאות שונות בארץ.
להלן מצבת השופטים:
פרופ רפי נחמיאס, אוניברסיטת תל-אביב – יו"ר ועדת השיפוט
ד"ר ברוך אופיר, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' בת-שבע איילון, מכון וייצמן
פרופ' רות בייט-מרום, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' יהודית דורי, הטכניון
פרופ' זמירה מברך, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' דוד מיודסר, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר אלי קוזמינסקי, אוניברסיטת בן-גוריון
פרופ' מיקי רונן, מכון אקדמי טכנולוגי חולון
פרופ' שיזף רפאלי, אוניברסיטת חיפה
פרופ' דב תאני, אוניברסיטת תל-אביב – יו"ר מיטל
כל הצעה נקראה ע"י שני שופטים שאינם מן המוסד האקדמי ממנו נשלחה. כל שופט העניק ציון להצעה על פי הקריטריונים שהוצגו בקול הקורא. השיפוט היה עיוור לשני הצדדים; דהיינו, זהותם של המגישים לא הייתה ידועה למעריכים וכן זהותם של השופטים לא הייתה ידועה למגישי ההצעות.

ההצעות הזוכות ( ע"פ א-ב של מגישי ההצעות)
תפקיד המורה בלמידה המקוונת - בחינת היישום ע"פ מאפייני קורסים מקוונים -
ד"ר עפרה ניר-גל, ד"ר רפי גלברט , ד"ר טליה נור, המכללה האקדמית אחוה
ד"ר רוני רינגולד, היחידה לקידום המקצועיות בחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון

מודל להערכת קורסים אקדמיים מקוונים -
ד"ר דוד פסיג, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן

הערכת עמיתים מתוקשבת בהוראה אקדמית בישראל פוטנציאל, אתגרים ומודלים פדגוגיים -
פרופ' מיקי רונן וד"ר דורותי לנגלי, מכון אקדמי טכנולוגי חולון
ד"ר דינה לבל, בית הספר למקצועות הבריאות, אוניברסיטת ת"א
Enhancing Presence in Synchronous Online Learning
Prof. Tamar Weiss, Department of Occupational Therapy, Haifa University
Dr. Heidi Sugarman, Faculty of Engineering, Ben Gurion University
חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il