קרן המחקר 2004
בשנת 2004 הוגשו לקרן המחקר של מיטל עשר בקשות.
בתהליך השיפוט השתתפו שופטים ממספר מוסדות אקדמאיים בארץ. להלן מצבת השופטים:
פרופ' רפי נחמיאס (אונ' תל-אביב)
פרופ' נאוה פליסקין (אונ' בן גוריון)
פרופ' שיזף רפאלי (אונ' חיפה)
פרופ' מיקי רונן (מכון אקדמי טכנולוגי חולון)
פרופ' דוד מיודסר (אונ' ת"א)
ד"ר יואב יאיר (האוניברסיטה הפתוחה)
פרופ' דב תאני (יו"ר מיטל)

כל הצעה נקראה ע"י שני שופטים שאינם מן המוסד האקדמי ממנו נשלחה. כל שופט העניק ציון להצעה על פי הקריטריונים שהוצגו בקול הקורא. השיפוט היה עיוור לשני הצדדים; דהיינו, זהותם של המגישים לא הייתה ידועה למעריכים וכן זהותם של השופטים לא הייתה ידועה למגישי ההצעות.

ועדת השיפוט כללה ארבעה חברים:
פרופ' רפי נחמיאס (יו"ר)
פרופ' מרדכי שחם (אונ' בן-גוריון, חבר ועדת ההיגוי של מיטל)
פרופ' דב תאני (יו"ר מיטל)
ד"ר סיגל שר (מנהלת מיטל)

חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il