קרן המחקר של מיטל
בשנת 2002 הקימה מיטל קרן מחקר, שמטרתה לעודד מחקר מקורי ואיכותי בתחום הלמידה האקדמית הישראלית באמצעות האינטרנט. מידי שנה מעניקה הקרן כ-5 מלגות מחקר בסך 3,000$ האחת לחוקרים ממוסדות אקדמיים החברים במיטל אשר יעמיקו באמצעות מחקר אמפירי את הידע הקיים בתחום שילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת בתהליכי הוראה ולמידה במערכת ההשכלה הגבוהה.
תחומי המחקר אשר יזכו להעדפה הנם:
* מודלים של עלות-תועלת המתקבלות משילוב האינטרנט בהוראה האקדמית
* שילוב טכנולוגיות חדשות בהוראה האקדמית
* תקשוב בקורסים רבי משתתפים
* תפישות של מורים ותלמידים את ההוראה/למידה אקדמית ברשת
* ניהול הידע בתחום ההוראה האקדמית ברשת ברמה המוסדית
* תהליכי הטמעה של טכנולוגיות מבוססות רשת בקמפוס האקדמי
* שיטות להערכת קורסים משולבי רשת
נושאים אפשריים נוספים:
* הערכת לומדים ומלמדים בקורסים מקוונים
* שיטות חדשות בהוראה מקוונת
* דפוסי התנהגות של לומדים באמצעות סביבות מתוקשבות
* היבטים פדגוגיים ודידקטיים של הלמידה ברשת
* היבטים אתיים של השימוש ברשת להוראה אקדמית
חוקרים ממוסדות השותפים למיטל מוזמנים להגיש לקרן הצעות מחקר מקוריות בתחומים הרשומים לעיל. על ההצעות לכלול תאור קצר של הרקע למחקר, שאלות המחקר, המתודולוגיה המוצעת (כולל משך המחקר, שדה המחקר ואוכלוסיית המחקר). כמו כן יש לציין בפרוט את התרומה וההשלכות הפוטנציאליות של המחקר. ההצעות אשר יוגשו יעברו שיפוט עמיתים ומתוכם יבחרו חמישה מחקרים. בתום המחקר יוגש דו"ח למיטל אשר יפורסם באתר מיטל ובבמות נוספות על פי שיקול דעתה.


חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il