חדש ב ימים אחרונים    עדכונים אישיים  
מסמכים חדשים
uuu 21/7/2009
21/7/2009
כנס מיט"ל 2009 - שליחת תקצירים 16/7/2009
16/7/2009
משאבי מידע ללמידה מתוקשבת - עלון 44 2/7/2009
2/7/2009
משאבי מידע ללמידה מתןקשבת - עלון 28 2/7/2009
2/7/2009
משאבי מידע ללמידה מתוקשבת - עלון 26 2/7/2009
2/7/2009
מושבים מקבילים 2 2/7/2009
2/7/2009
מושבים מקבילים 1 2/7/2009
2/7/2009
מושבים מקבילים 2 2/7/2009
2/7/2009
כנס מיטל 2007 2/7/2009
2/7/2009
מיטל-מרכז ידע טכנולוגיות למידה 2/7/2009
2/7/2009
מושב פוסטרים 2/7/2009
2/7/2009
מושבים מקבילים 2 2/7/2009
2/7/2009
כנס מיטל 2007 2/7/2009
2/7/2009
כנס מיטל 2007 2/7/2009
2/7/2009
משאבי מידע ללמידה מתוקשבת - עלון 40 2/7/2009
2/7/2009
מושב פוסטרים 2/7/2009
2/7/2009
משאבי מידע ללמידה מתוקשבת - עלון 27 2/7/2009
2/7/2009
עלון 19 - העשרת ההוראה המקוונת 2/7/2009
2/7/2009
משאבי מידע ללמידה מתוקשבת - עלון 39 2/7/2009
2/7/2009
משאבי מידע ללמידה מתוקשבת - עלון 25 2/7/2009
2/7/2009
משאבי מידע ללמידה מתוקשבת - עלון 30 2/7/2009
2/7/2009
משאבי מידע ללמידה מתוקשבת - עלון 38 2/7/2009
2/7/2009
משאבי מידע ללמידה מתוקשבת - עלון מס' 41 2/7/2009
2/7/2009
משאבי מידע ללמידה מתוקשבת - עלון 43 2/7/2009
2/7/2009
מושבים מקבילים 1 2/7/2009
2/7/2009
עלון מקוון 2/7/2009
2/7/2009
מיטל-מרכז ידע טכנולוגיות למידה 2/7/2009
2/7/2009
kol kore 2/7/2009
2/7/2009
מיטל-מרכז ידע טכנולוגיות למידה 2/7/2009
2/7/2009
משאבי מידע ללמידה מתוקשבת - עלון 34 2/7/2009
2/7/2009
משאבי מידע ללמידה מתוקשבת - עלון 47 2/7/2009
2/7/2009
משאבי מידע ללמידה מתוקשבת - עלון 37 2/7/2009
2/7/2009
משאבי מידע ללמידה מתוקשבת - עלון 32 2/7/2009
2/7/2009
סדנת אורח - כנס מיטל 2007 2/7/2009
2/7/2009
משאבי מידע ללמידה מתוקשבת - עלון 24 2/7/2009
2/7/2009
משאבי מידע ללמידה מתוקשבת - עלון 31 2/7/2009
2/7/2009
משאבי מידע ללמידה מתוקשבת - עלון 35 2/7/2009
2/7/2009
משאבי מידע ללמידה מתוקשבת - עלון 36 2/7/2009
2/7/2009
כנס מיטל 2007 2/7/2009
2/7/2009
משאבי מידע ללמידה מתוקשבת - עלון 48 2/7/2009
2/7/2009
משאבי מידע ללמידה מתוקשבת - עלון 23 2/7/2009
2/7/2009
משאבי מידע ללמידה מתוקשבת - עלון 30 2/7/2009
2/7/2009
משאבי מידע ללמידה מתוקשבת - עלון 29 2/7/2009
2/7/2009
משאבי מידע ללמידה מתוקשבת - עלון 42 2/7/2009
2/7/2009
משאבי מידע ללמידה מתוקשבת - עלון מס' 33 2/7/2009
2/7/2009
מטרות מיטל 2/7/2009
2/7/2009
מעבדת טכנולוגיות 2/7/2009
2/7/2009
HighLearn 2/7/2009
2/7/2009
משאבי מידע ללמידה מתוקשבת - דף שער 2/7/2009
2/7/2009
משאבי מידע ללמידה מתוקשבת - דף שער 2/7/2009
2/7/2009
הצטרפות למיטל 2/7/2009
2/7/2009
ארכיון ארועים 2/7/2009
2/7/2009
מצגות מיום עיון מחקר והערכה 2/7/2009
2/7/2009
אוריינות מידע 2/7/2009
2/7/2009
הכרת אלף 2/7/2009
2/7/2009
כתיבת עבודות 2/7/2009
2/7/2009
קבוצות עבודה במיטל 2/7/2009
2/7/2009
קבוצת ענין עצמי למידה 2/7/2009
2/7/2009
קול קורא לחומרי למידה 2/7/2009
2/7/2009
סביבות למידה אחרות 2/7/2009
2/7/2009
קרן מחקר כללי 2/7/2009
2/7/2009
קרן מחקר 2004 2/7/2009
2/7/2009
קול קורא 2004 2/7/2009
2/7/2009
research 2/7/2009
2/7/2009
Interwise 2/7/2009
2/7/2009
כנס מיטל 2005 - קול קורא 2/7/2009
2/7/2009
מהפך כללי 2/7/2009
2/7/2009
משאבי מידע ללמידה מתוקשבת - דף שער 2/7/2009
2/7/2009
מהפך כללי 2/7/2009
2/7/2009
מטרות מיטל 2/7/2009
2/7/2009
מבנה מיט"ל 2/7/2009
2/7/2009
דף לוגי ניסיוני 2/7/2009
2/7/2009
מיטל-מרכז ידע טכנולוגיות למידה 23/6/2009
23/6/2009

אוגר
משאבי מידע ללמידה מתוקשבת
Patterns of Learning Object Reuse in the Connexions Repository 12.7.2009
A decade of development… 12.7.2009
The Language of Digital Learning Objects: A Cross-disciplinary Study 12.7.2009
Repository Man 12.7.2009

חדשות מיט"ל
תפריט מיט"ל
טל':03-88888881 פקס:03-8888888 מיט"ל רח' קלאוזנר 16 meital@mail.iucc.ac.il