הכנס הארצי השנתי האחד עשר של מיט"ל 2013

הכנס הארצי השנתי האחד עשר של מיט"ל בנושא טכנולוגיות חדשות ודרכי הערכתן בהוראה ובלמידה המקוונת: כיוונים ומגמות בהשכלה הגבוהה יערך השנה באוניברסיטה העברית בירושלים, ביום רביעי, י"ב בתמוז, 20.6.2013, בשיתוף היחידה להוראה ולמידה באוניברסיטה העברית בירושלים (יה"ל). הכנס הוא מפגש ארצי רב-משתתפים, הנערך אחת לשנה באחד המוסדות האקדמיים החברים במיט"ל, ומתמקד בתיאור ההישגים והאתגרים העומדים בפני העוסקים בלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה ובהתוויית כיווני התפתחות לעתיד לבוא בארץ ובעולם. הכנס מהווה הזדמנות ייחודית למפגש מקצועי של כל המעורבים במעשה ההוראה והלמידה המתוקשבת בהשכלה הגבוהה. הכנס יכלול הרצאות בנושא שילוב תקשוב בהוראה אקדמית בישראל, תערוכת פוסטרים ומצגות, וסדנאות אשר יערכו ביום הקודם לכנס. חברי הסגל האקדמי וכל המתעניינים בתקשוב ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה בארץ מוזמנים להשתתף בכנס.

 

בראש ועדת התוכנית השנה עומד פרופ' אהרון פלמון (aharonp@ekmd.huji.ac.il), ראש היחידה להוראה ולמידה (יה"ל) באוניברסיטה העברית.