שימוש בטכנולוגיות מודרניות בהוראת קורסים מתמטיים

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

אלכסנדר דומושניצקי, ניצה דוידוביץ, רומן יביץ

מכללת יהודה ושומרון

 

קורסי המתמטיקה במוסדות אקדמיים רבים הם קורסי חובה בפקולטות שונות ובמחלקות שונות. נושאים שונים נלמדים בהיקפים שונים ובדרגות קושי שונות.

אחד הדברים החשובים ביותר בלימוד המתמטיקה הוא עבודה עצמית של כל אחד מהסטודנטים. המצב היה שחלק משמעותי של הסטודנטים מתחילים לעסוק בזה רק בסיום הסמסטר, לקראת הבחינות. אחת הסיבות לכך נעוצה בעובדה שהסטודנטים (במיוחד סטודנטים של שנה א') מתקשים לארגן את העבודה העצמית עם חומר הלימוד המוצג באופן פרונטאלי.

האם אפשר לעזור להם בארגון עבודה עצמית? בפרויקט זה פיתחנו מספר כלים המאפשרים לסטודנטים לעבוד באופן אינדיווידואלי בלימודיהם במתמטיקה, בנוסף למסגרת הקורסים הפרונטאליים הנלמדים במהלך התואר.

המודולים שנכללו בתוכנית

1.           אתרי הקורסים באינטרנט: אתרי קורסים בסיסים קיימים כבר באינטרנט. באתר אנו בונים את חומר הקורסים, המחולק לכל שבוע. חומר הלימוד בקורס כולל: אוסף נוסחאות, סיכום תיאורטי קצר של ההרצאה, תרגילי דוגמא עם פתרונות ותרגילים בנושא, כולל תשובות. את תוצאות העבודה ניתן לראות באתר המחלקה למדעי המחשב והמתמטיקה: http://www.yosh.ac.il/cs. מרצים בהוראה וסטודנטים בלימודיהם משתמשים באתרי הקורסים כבר הרבה סמסטרים. עבודות שיפור האתרים נמשכות.

2.      מבחנים ממוחשבים לכל סמסטר: הסטודנטים ייבחנו במבחני רב-ברירה (השיטה האמריקאית). תוכנה מסוימת תבדוק עבודות הסטודנטים והמרצה יקבל ציונים של כל סטודנט. המרצה יוכל לתת בונוס מסוים שישוקלל בציון הסופי של הקורס. המטרה היא להפעיל את הסטודנטים בלימוד פעיל במשך כל הסמסטר, והמבחן הוא גורם שמאלץ ומדרבן את הסטודנטים ללמוד.

3.      הטקסטים של ארבע בחינות ממוחשבות לקורס חדו"א מוכנים.

4.      מערכת שעות קבלה מול המחשב. מניסיון של מרצים במכללה הגענו למסקנה שסטודנטים מעט מאוד משתמשים בשעות קבלה של מרצים למרות שיש להם שאלות רבות בנושאי הקורסים. התברר שהסיבה לכך היא טכנית: סטודנטים מתגוררים ועובדים כמעט בכל רחבי הארץ והם נמצאים במכללה רק בימים מסוימים ורק בזמן מסוים וקשה למצוא זמן נוח גם למרצה וגם לסטודנטים. זאת הייתה הסיבה להפעלת מערכת פורום ב- REAL TIME (על בסיסNETMEETING ), שבה המרצה ענה על שאלות הסטודנטים שיופנו אליו בזמן אמת. הסטודנט השואל שאלות יכול להיות בביתו.

5.      אולימפיאדה ממוחשבת במתמטיקה. כדי לחזק מוטיבציה בלימוד מתמטיקה של סטודנטים חזקים אורגנה אולימפיאדה במתמטיקה. זוהי תחרות אישית במתמטיקה הבנויה מכמה שלבים: השלב הראשון – אולימפיאדה ממוחשבת. בשלב הראשון כל אחד יכול להשתתף אפילו מהבית. פתחנו אתר האולימפיאדה עם בעיות ל-3-4 שעות והסטודנטים יכולים להגיש פתרונות רק במשך השעות האלה. מגדירים את המנצחים לפי מספר הבעיות שסטודנט פתר ולפי זמן הגשת הפתרונות. האולימפיאדה הראשונה בדצמבר 2006 הייתה מוצלחת מאוד: יותר מ-750 כניסות לאתר עם תנאי הבעיות בזמן האולימפיאדה, יותר מ-50 סטודנטים הגישו פתרונות. כמעט כל הסטודנטים החזקים השתתפו בתחרות. לפי התוצאות בחרנו בכמה סטודנטים לנבחרת וארגנו אתם שיעורים בפתרון בעיות לא סטנדרטיות. התוצאה – סטודנט של המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה, קלמן ברקוביץ', זכה במדליית כסף באולימפיאדה בינלאומית של דרום מזרח אירופה בקפריסין (שבה השתתפו קבוצות של אוניברסיטאות ונבחרות מ-7 מדינות: רוסיה, רומניה, בולגריה, יוון, קפריסין, אלבניה וישראל) ראה אתר רשמי של האולימפיאדה www.seemous.com או מידע בנושא אולימפיאדות באתר של המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה  www.yosh.ac.il/cs

מחקר הערכה על מדדי הצלחה

·         נעשה מעקב אחר מספר הסטודנטים שהשתמשו בתכנית, במטרה לבדוק האם הלמידה המקוונת עזרה להם.

·         בדקנו את רמת הידע של הסטודנטים - הפעלנו אנליזה תוצאות בחינות "לפני" ו"אחרי".