יישומי תקשוב בהוראת "הנדסת גורמי אנוש"

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

מיכאל ווגנר וניצה דוידוביץ

מכללת יהודה ושומרון

 

במסגרת הנוכחית אנו מדווחים על הרחבת התקשוב בהוראת "הנדסת גורמי אנוש", והקמת קורס מתקדם חדש בתחום זה.

קורסים בנושאי "הנדסת גורמי אנוש" משולבים כשיעורי חובה בתכניות הלימודים של המחלקות להנדסת תעשייה וניהול בארץ ובחו"ל. קורס החובה במכללת יהודה ושמרון, "גורמי אנוש בתיכון מערכות", מיועד להקנות מושגי יסוד לקראת קורסי בחירה מתקדמים. קורסים אלה מתמקדים בהרחבת הידע וההתנסות בתחומים מוגדרים של הנדסת גורמי אנוש ("תכנון ממשקים במערכות מידע", "גורמי אנוש במערכות ייצור ובקרה"). קורס מתקדם נוסף הוקם בתמיכת מיט"ל, "התנסות אמפירית בהנדסת אנוש", ועליו נדווח להלן.

"הנדסת גורמי אנוש" מהווה דוגמה לדיסציפלינה בין תחומית המשלבת תחומי ידע מגוונים כגון פסיכולוגיה מחקרית- קוגניטיבית, פסיכופיזיקה, אלקטרו-אופטיקה, מכניקה ועוד.

קורס החובה במכללה "גורמי אנוש בתיכון מערכות" מורכב מהרצאה (3 ש"ש), ושעת תרגול שבמסגרתה נלמדת תוכנת "Rapid". תוכנה זו פותחה ע"י חברה ישראלית E-SIM)) ליישומים תעשייתיים בבניית אבי טיפוס מהירים לממשקי אדם – מערכות. במסגרת הקורס ובשיתוף החברה המפתחת הותאמה התוכנה לצרכי הוראת הנדסת גורמי אנוש. התוכנה משמשת בעיקר להקניית ידע ועקרונות של הנדסת אנוש באמצעות בניית סימולציות של ממשקי אדם – מערכות ורכיבי הממשקים, בקרים פקדים חיוויים ותצוגות. תוכנת "Rapid" היא "מונחת אובייקטים" ומאפשרת בניית יישומים שונים גם ללא מומחיות בשפת תכנות. לכן, בתנאי שלסטודנטים השכלת רקע בעקרונות התכנות, מצאנו כי משך לימוד התוכנה קצר יחסית.

במסגרת תכנית ההוראה המתוקשבת בתמיכת מיט"ל הורחב אתר הקורס ומאגר התרגילים "האינטראקטיביים" המבוססים על תוכנת "רפיד".

"רפיד" היא תוכנה יקרה ליישומי תעשייה, ולכן מספר רישיונות התוכנה ברשת המכללה מצומצם, וזמינות התוכנה לסטודנטים לצרכי תרגול מוגבלת. כדי לאפשר לסטודנטים תרגול בתוכנת "רפיד" ונגישות להדגמות ותרגילים שבאתר הקורס מהבית, סיפקנו לכל סטודנט עותק של התוכנה (גרסת "הדגמה" בהסכמת החברה). בדרך זו אפשרנו לסטודנטים למשוך את שעות לימוד התוכנה לביתם. כמו כן אפשרנו תעבורה של תרגילים, יישומים ותמיכה ברשת בין אתר הקורס במכללה לבין הסטודנטים בביתם (ניתן להציג את יישומי Rapid רק על גבי מחשב שבו מותקנת התוכנה). משובים ראשוניים הצביעו על הגברת המוטיבציה ללימוד התוכנה, וכן על העמקה משמעותית והטמעת מושגים ועקרונות המבססים את השכלת הסטודנטים בהנדסת גורמי אנוש.

ריכוז הטיפול בחומרי הקורס מבוצע במעבדת הנדסת אנוש, המשמשת גם מוקד להנחיית הסטודנטים בקורס החדש "התנסות אמפירית בהנדסת אנוש".

מטרת קורס זה היא להקנות לסטודנטים כלים בסיסיים לצורך עריכת ניסויי מעבדה ומחקרי שדה בתחומים שונים של הנדסת גורמי אנוש. הקורס כולל מרכיבים תיאורטיים בסטטיסטיקה ובשיטות מחקר, וסוקר את תחומי המחקר והמדידות האופייניים להנדסת גורמי אנוש. במסגרת הקורס מתנסים הסטודנטים בעריכת מחקר אמפירי. בשלב ראשון של הקורס מתנסים הסטודנטים בתרגול מחקרי מעבדה המבוצעים במעבדת הנדסת אנוש. בשלב מתקדם מבצעים הסטודנטים ניתוח מטלות ומחקרי שדה. הקורס מלווה באתר הכולל מצגות מאמרים ותרגילים ללימוד עצמי של חומרי הקורס התיאורטיים. האתר משמש גם ערוץ לדיווחי התקדמות של עבודת המחקר וקבלת משובים.