תמורות בהיסטוריה הגיאולוגית של כדור הארץ -
קורס מקוון במלואו

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

חיים בנימיני ודורית קורנגרין

המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה, אוניברסיטת בן גוריון שבנגב

 

קורס "קרח אש ומטר של ברזל – תמורות בהיסטוריה הגיאולוגית של כדור הארץ" נבנה כקורס מקוון במלואו (fully online), ללא מפגשים בין צוות ההוראה לסטודנטים, כשהדגש על למידה אישית ועצמאית של הסטודנטים.

הקורס דן ברמה הבסיסית בנושאים החמים ביותר היום הקשורים לשינויים החלים בסביבה הפיסית של כדור הארץ תוך תיאור וניתוח התמורות במשך ההיסטוריה הגיאולוגית שלו, וברמת הרלבנטיות שלהם להיום. קורס זה מתייחס ל"פלאי הטבע" של העבר הרחוק, שלעתים קרובות מגיעים לתקשורת הכללית כ- “Hot topics”, ולציבור הרחב אין מספיק כלים להתמודד עם משמעות הדברים. בקורס מוצגת תגובת כדור הארץ בעבר לתנאים קיצוניים, כפי שהשתמרה בסלעים, ונידונה השאלה האם בתנאים מסוימים יגיב באופן דומה בעתיד.

מדובר בקורס רב תחומי, המחייב שימוש במערכת מושגים רחבה ביותר מכל תחום משולב – מעולם הכימיה, הפיסיקה, הגיאולוגיה הביולוגיה וכד', ולכן זהו קורס אינטנסיבי ותובעני במיוחד כקורס כללי.

הקורס מורכב מ-13 הרצאות מוקלטות בעזרת התוכנה קמטזיה על רקע תמונות, הדמיות אומנים, אנימציה וקטעי וידיאו, שמשכן בין 30 שניות ל-3 דקות. משך ההרצאות בין שעה וחצי לשעתיים וחצי. לכל הרצאה מוקלטת מצורף סיכום ההרצאה בכתב, שניתן להדפיסו. הקורס מלווה בתרגילי חובה הבנויים מאוסף שאלות רב ברירתיות שהוגבלו למסגרת זמן של שבוע. המטרה הייתה לחייב את הסטודנטים לחזור על החומר לפרטיו ולשמור על מתח קורס. אוסף השאלות והתרגילים שימש כמאגר שממנו נבחרו השאלות למבחן הסופי. להרצאות, הסיכומים והתרגולים הוכן מילון מושגים שאפשר לחזור ולהיזכר במשמעות המושגים בכל שלב. במשך הקורס התנהל דיאלוג וירטואלי דרך מרכז התקשורת עם המרצה ובין הסטודנטים.

147 סטודנטים השתתפו בקורס בסמסטר א' בשנת הלימודים תשס"ז באוניברסיטת בן גוריון. הנחת הבסיס הייתה כי לסטודנטים לא היה רקע משמעותי באף אחד מהתחומים הנדרשים לקורס.

ההרצאה תכלול:

         א.         הצגה קצרה של מבנה ואופי ההרצאות והמערכות התומכות בה כמו התרגול, מילון המושגים והסיכומים.

         ב.         אופי התקשורת שהתנהלה במשך הקורס. במשפט מסכם ניתן לתארה כמאסה של תלונות על עומס המושגים החדשים שנלמדו מידי הרצאה, על אורך ההרצאה, על השוואה בין הרצאה פרונטלית שהיא יותר קלה מהרצאה ללא הפרעות ושאלות והפסקות כפי שהיא ניתנת ברשת.

          ג.          תוצאות המבחנים של שלושת המועדים שהראו התפלגות א-נורמלית, כאשר הרוב המוחלט קיבל בין 90 ל-100.

         ד.         תוצאות המשוב לקורס וניתוחן, המראה שביעות רצון ממוצעת ומעלה מהנושאים, מצורת הלימוד, מהתרגולים ומהתקשורת.

         ה.         ניתוח הפער בין התקשורת המתלוננת השוטפת בקורס לבין ההצלחה בקבלת ציונים טובים במבחן הסיום ומשוב מסכם חיובי.

           ו.          דיון ביתרונותיו של קורס כזה, שבו השימוש באמצעי הדמיה כמו אנימציות ותמונות ממלאות מסך, המחליפות מלל של מרצה, יוצרות "גשר" נוח להפנמה של מושגים חדשים במהירות יחסית.

          ז.          העלאה לדיון של השאלה מהי משמעותה של "שעה אקדמית אינטרנטית".