מעגלים אלקטרוניים אנאלוגיים - השילוב המנצח:
מחשב לוח ותוכנת Camtasia

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

שמואל בן-יעקב

המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים, אוניברסיטת בן-גוריון

 

הקורס "מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים (תקביליים)" הוא קורס חובה במחלקה להנדסת חשמל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. זה הוא קורס עתיר סטודנטים (כ-200 סטודנטים) שניתן בעבר בשתי קבוצות להרצאה וכ-5 קבוצות לתרגול. הקורס כולל תכנים טכניים, וחושף את הסטודנטים לדפוסי מחשבה הנדסיים מעשיים המשלבים כלים מתמטיים ומחייבים הבנה אינטואיטיבית של המעגלים האלקטרוניים הנדונים בקורס. מטרות הקורס כוללות לא רק הקניית ידע ויכולת ניתוח (אנאליזה) אלא גם פיתוח יכולת תכנון (סינתזה) כנדבך לפיתוח יצירתיות הנדסית שהיא אחת ממטרות העל של תוכנית הלימודים של המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים. לאור זאת, המומחיות המקצועית והניסיון ההנדסי של המרצה בקורס, ויכולתו להקנות לסטודנטים דרכי חשיבה חדשות, הם מרכזיים להוראה מוצלחת.

שיטת ההוראה בקורס זה באוניברסיטת בן-גוריון הייתה מבוססת על הרצאות ותרגולים פרונטאליים עם כיתוב על הלוח של נוסחאות ושרטוטים חשמליים ע"י המרצה או המתרגל. שיטה קלאסית זו הוכחה כיעילה ביותר בהתחשב במטרות הקורס. המידע שמתפתח בהדרגה על הלוח בשילוב עם ההסבר המילולי מאפשר לסטודנטים לעקוב אחרי דרך המחשבה של המרצה ולאפשר ע"י כך לא רק קליטת המידע אלא גם את ההבנה האינטואיטיבית.

מטרת הפרויקט שבוצע במסגרת הקול הקורא של ות"ת הייתה לבחון את האפשרות של שימוש באמצעים מקוונים בהוראת הקורס "מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים (תקביליים)" מעבר לאתר קורס ושימוש ב- .High Learn המטרה העיקרית הייתה לפתח אמצעי למידה מרחוק מבלי להתפשר על איכות ההוראה ובאופן מיוחד מבלי לגרוע מהיתרונות של כיתוב על הלוח. מטרה אחרת, חשובה לא פחות, הייתה למצוא שיטה שתקטין עד למינימום את העבודה הכרוכה בהפקה של קבצי הווידיאו מבחינת האמצעים הטכניים הדרושים, כוח האדם ומשך ההפקה. השיטה שנבחרה בסופו של דבר במהלך הפרויקט מבוססת על שימוש במחשב לוח ובתוכנת Camtasia Studio .

מחשב לוח מאפשר כתיבה על מסך המחשב בעזרת עט ייעודי, וכאשר המחשב מחובר למקרן ייראה על המסך החומר המקורי וכן הכיתוב בזמן אמת. תוכנת Camtasia Studio, הרצה במקביל על המחשב בזמן ההקרנה, מאפשרת לכידת כל החומר על המסך (מקורי וכיתוב) וכן הקלטת השמע בזמן ההרצאה. בתום ההקלטה, בתהליך השקוף למפעיל, ניתן להפיק מכל החומר (ווידאו ואודיו) קבצים הניתנים להשמה ישירה באינטרנט לצפייה מכל מקום המחובר לרשת.

השיטה להפקת ההרצאות המקוונות, שפותחה תוך כדי פרויקט זה, מבוססת על הקלטת הרצאות בכיתה המועברות בעזרת שקפי Power Point עליהם מתבצע כיתוב על ידי המרצה. השקפים הם בסיסיים בלבד עם מעט מאוד תוכן וכוללים בעיקר אלמנטים הדורשים זמן רב יחסית לכיתוב כמו שרטוטים אלקטרוניים או משוואות מורכבות. בזמן ההרצאה הראשונית (המיועדת להכנת קבצי הוידיאו) המרצה מעביר את ההרצאה בכיתה תוך כדי כיתוב על המסך של מחשב הלוח. כל ההקלטות של הקורס שהועבר בצורה זו, מושמות לאחר הפקה, באתר הקורס כך שהחל מנקודת זמן זו, ניתן לפתוח את הקורס ללימוד Off Line דרך האינטרנט. היתרון של שיטה זו בהשוואה לצילום מלא של קורס שבו המרצה כותב על הלוח, היא האיכות הגראפית הגבוה ביותר של החומר המוקרן והעובדה שחלק מהתוכן מוכן מראש כמצגת.

הניסיון שהצטבר עד כה בהפעלת קורס זה (וקורס נוסף שבינתיים פותח) ללימוד מקוון כולל: הפעלת הקורסים בצורה משולבת (מקוון פלוס הרצאות פרונטאליות) והפעלת הקורסים בצורה מקוונת בלבד.

בהרצאה ידווח על שיטה מוצעת להכנת המצגת להרצאות בהן מוקלט החומר הראשוני, תרגולים, תרגילים, בחנים, ובחינות, ציונים בסקרי ההוראה, והתגובות הנלהבות של הסטודנטים.