פסיכולוגיה ניסויית

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

 

 אוניברסיטת בן גוריון

מכללת אחוה

 

הקורס "פסיכולוגיה ניסויית", שפותח במשותף על ידי אוניברסיטת בן-גוריון ומכללת אחווה מועבר בכל הסמסטרים (כולל סמסטר קיץ) בשנים תשס"ז ותשס"ח. בסמסטר א' הקורס

מועבר לכ- 100 סטודנטים וכולל גם הוראה פרונטלית. בסמסטרים ב' וקיץ, הקורס מועבר למספר קטן יותר של סטודנטים, כקורס מקוון במלואו. הדבר מדגים את הגמישות הרבה שמעניקים חומרי למידה מקוונים, המאפשרים התאמה לשיטות למידה מועדפות מחד, ולאילוצים של לוח זמנים מאידך, של ציבור הסטודנטים.