אמנות קדמונית, עתיקה וקלסית

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

 

 אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת בן גוריון

 

קורס יסוד בתולדות האמנות המקנה מיומנויות של ניתוח חזותי וכלים להערכה ולביקורת היסטורית ואמנותית. מטרתו לחשוף את התלמיד למגוון רחב של יתירות אמנות ולהתפתחויות המרכזיות שחלו באמנות של תרבות המערב ושל המזרח הקדום.

קורס מקוון מלא מאפשר נגישות מלאה לחומר בצורה מעניינת ואינטראקטיבית. לצורך כך פותחו 20 יחידות תוכן הכוללות טקסטים אינפורמטיביים ופרשניים ומאגר דימויים חזותי.