היסטולוגיה

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

 

 אוניברסיטת בן גוריון

 

היסטולוגיה הינו מדע המקיף את הכרת המבנה המיקרוסקופי של רקמות והקשר בין מבנה הרקמה לתפקידה. הקורס מהווה אבן יסוד ללימוד מקצועות הבריאות השונים.

הקורס נלמד בצורה מסורתית ע"י הרצאות ומעבדה והוסב להוראה מתוקשבת. פותחו תכני הקורס – יחידות ההוראה ושקפים, תרגול והערכה. כמו כן, נכתבו מבחנים מקוונים.