ניתוח ועיצוב תוכנה

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

 

 אוניברסיטת בן גוריון

 

הקורס עוסק בבניית תוכנה בגישה מונחית עצמים.

אתר הקורס כולל  הקלטות של הרצאות, חומר ההרצאות בשקפים, תרגול בשקפים, סרטוני הדגמה.