מעבדת מיקרו מחשבים

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

 

 אוניברסיטת בן גוריון

 

ריכוז כל החומר התיאורטי של הקורס באתר על מנת לחסוך זמן בהעברת החומר על חשבון זמן המעבדה ולאפשר לסטודנטים להגיע מוכנים למעבדה. אתר הקורס כולל שיעורים מוקלטים בכל ארבעת נושאי הקורס והרצאות בשקפים.