רגרסיה ותכנון ניסויים

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

 

 אוניברסיטת בן גוריון

 

שילוב שני קורסים קיימים בהם החומר מועבר פרונטאלית ע"י מרצה ומתרגל והפיכתו לקורס מקוון. אתר מלווה לקורס כולל הרצאות ותרגול מצולמים, מצגות, שאלות ופתרונות.