פיזיקה 1, פיזיקה 2

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

 

 אוניברסיטת בן גוריון

 

שילוב כלים בהוראת הפיזיקה, כגון: בודק מטלות ברשת ((webassign, הוראת עמיתים, עבודה בסיוע מחולל הדמיות ועבודה בסיוע הדמיות. פיתוח סביבת למידה "מכניקה רב ייצוגית", ובה למעלה מ-300 הדמיות בפיזיקה בנושאי מכניקה.

בדרך זו ניתן להעשיר את הקשרים והמודלים שבונה הסטודנט במהלך הלמידה. לסטודנט שליטה מלאה על רבים מהמשתנים, וכך הוא יכול לבחון את השפעתו של משתנה מסוים לאורך זמן התרחשות ההדמיה.

הסביבה כוללת ספר, תקליטור ואתר אינטרנט המתעדכן תדיר. בספר זה מוצגים תכנים במכניקה של קורסי המבוא בפיזיקה ברמה אקדמית. ההדמיות מבוססות על יישומי ג'אווה – Java applets.